sobota, 6 marca 2021

Okresowe przeglądy zawiesi – wszystko co musisz widzieć

 

Okresowe przeglądy zawiesi – wszystko co musisz widzieć

Zawiesia stanowią element osprzętu urządzeń dźwignicowych. To właśnie dzięki nim możemy bezpiecznie podwieszać i podtrzymywać podnoszone ładunki. Ze względu na bezpieczeństwo zawiesia musimy poddawać okresowej kontroli. Należy pamiętać, aby takie przeglądy powierzyć osobom kompetentnym i posiadającym stosowną wiedzę i umiejętności.Przegląd zawiesi – podstawy prawne

Warto wspomnieć, że do przeprowadzenia przeglądu zawiesi nie są wymagane żadne dodatkowe uprawnienia. Czy oznacza więc to, że każdy może podjąć się tego zadania? Oczywiście, że nie. Aby w sposób poprawny wykonać wszystkie czynności związane z przeglądem zawiesi należy posiadać odpowiednią wiedzę techniczną i doskonale znać przepisy prawne. Należy pamiętać, że przeglądy zawiesi muszą być przeprowadzane w oparciu o zalecenia zawarte w odpowiednich normach. Poniżej wykaz obowiązujących norm prawnych:

- PN-M-84702 : 1984 - Dźwignice - Zawiesia chwytne i zaczepowe specjalnego przeznaczenia - Ogólne wymagania i badania,

- PN-EN 818-6+A1:2008 - wersja angielska Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Bezpieczeństwo - Część 6: Zawiesia łańcuchowe -- Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji podawane przez wytwórcę,

- PN-EN 1492-2+A1:2008 - wersja polska Zawiesia tekstylne - Bezpieczeństwo - Część 2: Zawiesia o obwodzie zamkniętym z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia,

- PN-EN 13414-1+A2:2009 - wersja polska Zawiesia z lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 1: Zawiesia do podnoszenia ogólnego zastosowania,

- PN-M-84720:1970 - wersja polska Zawiesia linowe zaplatane - Ogólne wymagania i badania techniczne.

Jak często należy wykonywać przegląd zawiesi?

Przeglądy kontrolne zawiesi należy wykonywać raz w roku – dotyczy to zawiesi wykorzystywanych przy małym natężeniu pracy. Dla zawiesi wykorzystywanych przy średnim natężeniu pracy przeglądy należy wykonywać co 6 miesięcy, a dla zawiesi wykorzystywanych przy dużym natężeniu pracy - nawet co 3 miesiące. Co istotne, przed każdym użyciem zawiesia należy przeprowadzić kontrolę bieżącą,  która polega na wzrokowym sprawdzeniu stanu zawiesia.

Kto ponosi odpowiedzialność za terminowe przeprowadzenie przeglądów zawiesi

Za terminowe przeprowadzenie przeglądów zawiesi odpowiedzialność ponosi właściciel urządzenia. Aby spełnić swój prawny obowiązek może on powierzyć wykonanie tego zadania firmie zewnętrznej specjalizującej się w tego typu usługach. Taką ofertę przygotowaliśmy również i my w naszej ofercie usług dla klientów z całej Polski - Przegląd zawiesi | Awans BHP Kursy Szkolenia Uprawnienia UDT (awans-bhp.pl)

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty. Dodatkowo przypominamy o możliwości skorzystania z usługi przeprowadzenia przeglądów urządzeń transportu bliskiego. Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza