sobota, 20 marca 2021

Ruchome podesty robocze na budowie

 

Ruchome podesty robocze na budowie

W ostatnim poście pisaliśmy na temat eksploatacji urządzeń technicznych i innych maszyn na budowie. Dziś skupimy się na ruchomych podestach roboczych.

Podobnie jak w przypadku pierwszego zagadnienia bazować będziemy na  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).Ruchome podesty robocze – podstawowe zasady użytkowania na budowie

Omówienie podstawowych zasad użytkowania ruchomych podestów roboczych na budowie należy zacząć od podkreślenia podstawowej zasady – należy upewnić się, czy dany podest wykonany został zgodnie z dokumentacją producenta (bądź też projektem indywidualnym) oraz czy monterzy zajmujący się montażem ruchomych podestów roboczych na placu budowy posiadają wymagane uprawnienia. Należy pamiętać, że montaż, eksploatacja i demontaż ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne tylko wtedy, jeśli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W przeciwnym wypadku przed rozpoczęciem pracy napięcie w liniach napowietrznych musi zostać wyłączone.

Podesty powinny by wyposażone w tablicę informacyjną, zawierającą imię i nazwisko osoby która dokonała montażu oraz informacje na temat dopuszczalnego obciążenia.

Jakie wymagania powinien spełniać ruchomy podest roboczy?

Przede wszystkim ruchome podesty robocze powinny [§112 rozporządzenia]:

„1) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;

2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;

3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;

4) zapewnić możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku;

5) posiadać poręcz ochronną (…);

6) podsiadać piony komunikacyjne”.

Kiedy zabroniona jest eksploatacja ruchomych podestów roboczych?

Zgodnie z §123 rozporządzenia montaż, eksploatacja i demontaż ruchomych podestów roboczych są zabronione:

-  o zmroku – jeśli nie zapewniono oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność;

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;

- w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Podstawowe zasady użytkowania ruchomych podestów roboczych

Wejście na i zejście z pomostu podestu może nastąpić tylko w momencie, kiedy pomost znajduje się najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia. Podest musi być wyposażony w zabezpieczenia.

Na pomoście podestu nie może przebywać jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja.

Należy pamiętać, że nie wolno zostawiać na pomoście podestu materiałów i innych wyrobów po zakończeniu pracy. Zabronione jest również w trakcie przebywania na pomoście podestu wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie przedmiotów po jednej stronie podestu oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego.

Nie wolno również łączyć ze sobą dwóch sąsiednich podestów i przechodzić z jednego na drugi.

Należy pamiętać również o obowiązku zapewnienia odpowiedniej kontroli urządzenia. Podesty powinny być sprawdzane przez upoważnione osoby zawsze po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpiecznego wykonywania pracy. Ponadto należy sprawdzić stan podestu każdorazowo po przerwie roboczej dłuższej niż 10 dni oraz okresowo nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Nie wolo wykonywać pracy w czasie burzy oraz przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s – pracę należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed przemieszczaniem się urządzenia.

W przypadku braku prądu elektrycznego przez dłuższy czas, pomost podestu znajdujący się w górze nalży opuścić za pomocą ręcznego urządzenia.

Szkolenia na podesty z egzaminem UDT

Wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia do obsługi podestów ruchomych – przejezdnych, samojezdnych montowanych na pojeździe oraz przewoźnych zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów tego rodzaju urządzeń transportu bliskiego. Szkolenia zakończone są egzaminem UDT, dzięki któremu można zdobyć uprawnienia do obsługi podestów ważne na terenie całej Polski. Szczegóły oferty po linkiem: Kurs na podesty | Awans BHP Kursy Szkolenia Uprawnienia UDT (awans-bhp.pl)

Zapraszamy!


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza