sobota, 27 lutego 2021

Prace szczególnie niebezpieczne

 

Prace szczególnie niebezpieczne

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy między innymi zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Maksymalne bezpieczeństwo musi być zapewnione również w przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Szczególnie niebezpiecznych – czyli jakich? O tym w dzisiejszym wpisie.
Jakie rodzaje pracy należy zaliczyć do prac szczególnie niebezpiecznych?

Jak możemy przeczytać w publikacji „ABC BHP Informator dla pracodawców” J. Chojnacki, G. Jarosiewicz: „Prace szczególnie niebezpieczne to takie, gdzie ryzyko wypadkowe, ze względu na ich specyfikę, stosowane materiały niebezpieczne, warunki miejscowe wykonywania, jest większe niż przy pracach innego rodzaju.” Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650, z późn. zm.):

„§ 80. Prace szczególnie niebezpieczne

1.       Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w niniejszym rozdziale, oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.”

W związku z powyższym do prac szczególnie niebezpiecznych należy zaliczyć m.in.:

- roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,

- prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,

- prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,

-  prace na wysokości.

Jakie są obowiązki pracodawcy w przypadku wykonywania prac niebezpiecznych?

Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem pracodawca ma obowiązek ustalić i aktualizować wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie oraz określić wymagania bhp przy ich wykonywaniu. Zgodnie z § 81 pracodawca musi zapewnić:

„1) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;
2) odpowiednie środki zabezpieczające;
3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:
a) imienny podział pracy,
b) kolejność wykonywania zadań,
c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.”

Dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych mogą mieć jedynie osoby upoważnione i odpowiednio przeszkolone.

Usługi bhp dla firm

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą usług bhp dla firm. Oprócz szkoleń bhp oferujemy szereg dodatkowych usług wchodzących w skład kompleksowej opieki bhp dla firm i placów budowy. Szczegóły pod linkiem: https://awans-bhp.pl/szkolenia-bhp/uslugi-bhp-dla-firm/

Zapraszamy.

 


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza