sobota, 27 marca 2021

Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne na budowie

 

Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne na budowie

W dzisiejszym wpisie kilka słów na temat użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych na budowie. Wytyczne dotyczące tego zagadnienia znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).Jakie wymagania muszą spełniać instalacje elektryczne na terenie budowy?

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy, tak samo zresztą jak w każdym innym miejscu, muszą być tak zaprojektowane, wykonane i użytkowane, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego czy wybuchowego. Muszą również chronić pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym [§53.1.]. Wybór materiałów i urządzeń ochronnych w instalacjach elektrycznych powinny być dostosowane do typu, rodzaju oraz mocy rozdzielanej energii, warunków zewnętrznych oraz co ważne do poziomu kwalifikacji osób mających dostęp do instalacji.

Należy również pamiętać, aby rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego były zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Kto może sprawdzać i przeprowadzać konserwację instalacji i urządzeń elektrycznych na budowie?

Zgodnie z §54 rozporządzenia „Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.”

Jakie odległości muszą być zachowane między stanowiskami pracy i urządzeniami budowlanymi a liniami elektroenergetycznymi?

Należy pamiętać, że stanowiska pracy, składowiska materiałów oraz urządzenia budowlane nie mogą być umieszczone bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. Ponadto muszą zachować odpowiedni odstęp od tych linii, który wynosi stosownie (licząc w poziomie od skrajnych przewodów):

- 3 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV;

- 5 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV;

- 10 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV;

- 15 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV;

- 30 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.

Jeśli zaszłaby jednak konieczność wykonania robót budowlanych przy użyciu urządzenia technicznego bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy ustalić bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem. Ponadto wszystkie urządzenia ruchome, jak np. żurawie samojezdne, powinny być wyposażone w sygnalizator napięcia, który zadziała w momencie zbliżenia się urządzenia na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych.

Kontrola stanu urządzeń elektrycznych na budowie

Stacjonarne urządzenia elektryczne użytkowane na budowie muszą przechodzić okresowe kontrole. Upoważnione osoby powinny wykonywać je co najmniej raz w miesiącu. Stan i oporność izolacji urządzeń elektrycznych należy sprawdzać co najmniej dwa razy w roku oraz przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie to nie było użytkowane przez ponad miesiąc oraz przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

Naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych należy odnotowywać w książce konserwacji urządzeń.

Oświetlenie placu budowy

Ostatnim poruszanym zagadnieniem  będzie oświetlenie palcu budowy. Zgodnie z omawianym rozporządzeniem miejsca wykonywania robót, drogi na terenie budowy oraz dojścia i dojazdy muszą być odpowiednio oświetlone. „Żurawie, maszty oraz inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny posiadać oświetlenie pozycyjne” [§60.2.]

Ponadto [§60]:

„ 3. Punkty świetlne rozmieszcza się w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

4. Słupy z punktami świetlnymi na drogach znajdujących się na terenie budowy należy rozmieścić wzdłuż dróg i na ich skrzyżowaniach. Na łukach dróg, przy jednostronnym oświetleniu, słupy należy ustawiać po zewnętrznej stronie łuku”.

Uprawnienia G1, G2, G3

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień G1, G2 lub G3 zapraszamy na kursy elektryczne, energetyczne i gazowe.

Uprawnienia te można zdobyć odbywając jeden z trzech prowadzonych przez nas kursów i zdając egzamin przed komisją SEP. Organizujemy kursy i egzaminy na naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub w siedzibie firmy klienta w całej Polsce. Szczegóły pod linkiem:

Uprawnienia G1, G2, G3 – Awans BHP Kursy Szkolenia Uprawnienia UDT (awans-bhp.pl)

Zapraszamy!

1 komentarz:

  1. Jeżeli macie pomysł na biznes, jednak brakuje Wam środków na jego wykonanie, to mam dla Was rozwiązanie. Na stronie https://www.futurecapital.pl/ możecie uzyskać pożyczkę dla przedsiębiorców, dzieki pomocy firmy Future Capital.

    OdpowiedzUsuń