sobota, 10 kwietnia 2021

Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez pracownika zasady bhp

Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez pracownika zasady bhp

W dzisiejszym wpisie przypomnimy, jakie są obowiązujące normy dotyczące masy przemieszczanych przedmiotów przez jednego pracownika. Wszystkie wytyczne dotyczące tego tematu znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym  ( Dz.U. 2018 poz. 1139).Jaka jest dopuszczalna waga przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika?

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych kobieta może podnieść i przenieść samodzielnie przedmiot o masie nie przekraczającej 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg w przypadku pracy dorywczej. Jeśli chodzi o mężczyzn normy te są nieco wyższe – mężczyzna może podnieść i przenieść przedmiot o wadze nie przekraczającej 30 kg przy pracy stałej, a w przypadku pracy dorywczej wartość ta zwiększa się do 50 kg.

Nieco inaczej przedstawiają się normy dotyczące podnoszenia przez jednego pracownika przedmiotów na wysokość powyżej obręczy barkowej. W przypadku kobiet waga tych przedmiotów nie może przekraczać 8 kg przy pracy stałej i 14 kg przy pracy dorywczej, zaś w przypadku mężczyzn – 21 kg przy pracy stałej i 35 kg przy pracy dorywczej.

W rozporządzeniu znajdziemy również wytyczne dotyczące transportowania materiałów na dalsze odległości oraz po schodach i innych nierównych powierzchniach. Zgodnie z dokumentem:

„§ 13.3. Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika na odległość przekraczającą 25 metrów, masa przenoszonych przedmiotów nie może przekraczać:

1) dla kobiet – 12 kg,

2) dla mężczyzn – 30 kg.

4. Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30° , a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać:

1) dla kobiet – 12 kg,

2) dla mężczyzn – 30 kg.

5. Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30° , a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać:

1) dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 12 kg przy pracy dorywczej,

2) dla mężczyzn – 20 kg przy pracy stałej oraz 30 kg przy pracy dorywczej.”

Usługi BHP dla firm, szkolenia okresowe bhp pracowników

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą  usług BHP adresowaną do firm na terenie całej Polski. Oprócz szkoleń okresowych, wstępnych i specjalistycznych BHP – oferujemy pełną, kompleksową opiekę BHP dla firm i placów budowy : między innymi audyty BHP, sporządzanie dokumentacji BHP, sporządzenie IBWR, BIOZ, dokumentacji powypadkowej.

Szczegóły pod linkiem: Usługi BHP dla firm | Awans BHP Kursy Szkolenia Uprawnienia UDT (awans-bhp.pl) .

Zapraszamy!

 

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza