niedziela, 31 stycznia 2021

Przy eksploatacji których urządzeń, instalacji i sieci wymagane jest posiadanie kwalifikacji? Uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe

 

Przy eksploatacji których urządzeń, instalacji i sieci wymagane jest posiadanie kwalifikacji?
Uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci muszą posiadać  odpowiednie kwalifikacje (poza kilkoma wyjątkami) weryfikowane przez komisje kwalifikacyjne. W kolejnych postach przybliżymy jakim zakresem wiedzy powinny wykazać się osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, na jakich zasadach powoływane są komisje egzaminacyjne oraz jak przebiega egzamin. Dziś skupimy się na przypomnieniu informacji, przy eksploatacji których urządzeń, instalacji i sieci wymagane jest posiadanie kwalifikacji przyznawanych przez specjalnie powołane komisje egzaminacyjne.Przy eksploatacji których urządzeń, instalacji i sieci wymagane jest posiadanie kwalifikacji?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030890828 , a dokładniej w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Urządzenia, instalacje i sieci podzielone zostały na 3 grupy:

„Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1)urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;

4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;

5) urządzenia elektrotermiczne;

6) urządzenia do elektrolizy;

7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

8) elektryczna sieć trakcyjna;

9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

11) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;

12) urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

 

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

1)kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe , o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;

3) turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;

5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;

6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;

7) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;

9) piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;

10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

11) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;

12) urządzenia ratowniczo0gaśnicze i ochrony granic.

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

1)      Urządzenia do produkcji paliwa gazowych, generatory gazu;

2)      Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;

3)      urządzenia do magazynowania paliw gazowych;

4)      sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)

5)       sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);

6)      Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;

7)      Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;

8)      Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;

9)      Turbiny gazowe;

10)   Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.”

 

Przy eksploatacji których urządzeń i  instalacji nie są  wymagane  uprawnienia w zakresie obsługi?

Zgodnie z § 4. omawianego rozporządzenia:

„Nie wymaga się potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących: 1) urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi; 2) urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.”

Uprawnienia G1, G2, G3 wydawane przez SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) - szkolenie

Wszystkich, którzy są zainteresowani poszerzeniem swoich kwalifikacji i zdobyciem uprawnień elektrycznych, energetycznych bądź gazowych zapraszamy na nasze szkolenia prowadzone przez doświadczonych profesjonalistów. Szczegóły dotyczące szkolenia pod linkiem https://awans-bhp.pl/uprawnienia-g1-g2-g3/

Przypominamy również, że istnieje możliwość zdobycia uprawnień G1, G2 i G3 bez wychodzenia z domu – wystarczy skorzystać z naszej oferty szkoleń online. Szczegóły pod linkiem https://awans-bhp.pl/szkolenia-energetyczne-online-uprawnienia-g1-g2-g3/

Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza