niedziela, 15 listopada 2020

Szkolenia na wózki widłowe z teorią online

 Szkolenia na wózki widłowe z teorią online

W związku z panującą epidemią i zaleceniami, aby ograniczać do minimum kontakty społeczne wprowadziliśmy nowe rozwiązanie dotyczące szkoleń na operatorów UDT. Już teraz można zapisać się na szkolenie na wózki widłowe, w ramach którego część teoretyczna szkolenia będzie przeprowadzona online. Szczegóły poniżej.Szkolenia dla operatorów wózków widłowych w okresie pandemii

Aby wziąć udział w szkoleniu na operatorów wózków widłowych wystarczy skontaktować się z nami mailowo (awansbhp@awans-bhp.pl) bądź telefonicznie. Ustalimy wówczas szczegóły szkolenia-  termin oraz wstępny plan, jak również program za pośrednictwem którego będzie przeprowadzana część teoretyczna. Podamy również cenę szkolenia uwzględniającą koszty egzaminu państwowego. Po przeprowadzeniu online części teoretycznej umawiamy się na część praktyczną -  z każdym kursantem indywidualnie w celu spełnienia zaleceń nowego rygoru sanitarnego.

Przypominamy, że w naszym szkoleniu może wziąć udział każdy, kto skończył 18 lat i ma ukończoną szkołę podstawową.

Warunki przeprowadzania egzaminów UDT w związku z COVID- 19

Szkolenie zakończone jest egzaminem przed komisją UDT.

Na czas trwania szkolenia oraz egzaminu na terenie naszej hali zapewniamy odstęp do środków dezynfekcyjnych oraz ochrony osobistej – maseczek i rękawiczek.       

Zapewniamy warunki umożliwiające zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobami.

Miejsce egzaminu przed przystąpieniem do jego rozpoczęcia, zatwierdza komisja egzaminacyjna.

Jeśli nie ma możliwości przeprowadzenia egzaminu na zewnątrz, np. z powodu warunków atmosferycznych, egzamin może być zorganizowany na sali, która każdorazowo uprzednio musi zostać zdezynfekowana i przewietrzona. W przypadku egzaminu praktycznego dezynfekcję UTB przeprowadzamy przed każdym egzaminowanym.

Po zdanym egzaminie kursant otrzyma legitymację UDT oraz zaświadczenie w języku polskim, angielskim i niemieckim z opisanym ramowym programem szkolenia.

Zachęcamy do skorzystania z naszych szkoleń przygotowujących do zdobycia uprawnień operatorów wózków widłowych z teorią online – to maksymalne bezpieczeństwo przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego zajęć.

Zachęcamy również do udziału w innych naszych szkoleniach online m.in. szkoleniach elektrycznych, energetycznych i gazowych, które w całości przeprowadzane są zdalnie – włącznie z państwowym egzaminem. Szczegóły pod linkiem https://awans-bhp.pl/szkolenia-energetyczne-online-uprawnienia-g1-g2-g3/  Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza