niedziela, 4 października 2020

Kto może obsługiwać wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia?

 Kto może obsługiwać wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia?

Odpowiedź na pytanie:

kto może obsługiwać wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia?

znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Zanim jednak przejdziemy do udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie, przypomnimy podstawową definicję wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.


Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia – definicja

Obszerną definicję wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia znajdziemy na stronie Urzędu Dozoru Technicznego pod linkiem:

https://www.udt.gov.pl/co-i-kiedy-podlega-dozorowi/urzadzenia-transportu-bliskiego/wozek-jezdniowy-podnosnikowy/wozek-jezdniowy-podnosnikowy-nazwa-definicja-i-podleganie

Zgodnie z informacją umieszczoną na przywołanej stronie, wózek jezdniowy podnośnikowy z mechaniczny napędem podnoszenia, potocznie nazywany po prostu wózkiem widłowym  to:

„wózek z przymocowaną platformą, widłami lub innymi urządzeniami do manipulowania ładunkami, przystosowany do podnoszenia ładunku spaletyzowanego lub nie, na wysokość umożliwiającą składowanie i pobieranie ładunku, a także układanie w gniazdach i podejmowanie z gniazd. W związku z powyższym wózki, które nie posiadają mechanizmu podnoszenia (wózki unoszące, pchające, ciągnikowe) nie podlegają przepisom o dozorze technicznym. Przez napęd mechaniczny, należy rozumieć wszelkie rodzaje napędu (spalinowy, elektryczny, hydrauliczny) nie wymagające bezpośredniego działania siły mięśni ludzkich podczas wykonywania czynności podnoszenia ładunku.”

Należy pamiętać, że wszystkie wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu.

Kto może obsługiwać wózki widłowe z mechanicznym napędem podnoszenia?

Skoro znamy już definicję wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, możemy przejść do udzielenie odpowiedzi na pytanie: kto może obsługiwać wózki widłowe tego rodzaju. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

(http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001948):

„1. Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada:

1) zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych lub

 2) uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych lub książkę operatora maszyn roboczych z wpisem w zakresie obsługi wózków podnośnikowych.”

Szkolenia z obsługi wózków widłowych

Osoby, które chcą zdobyć uprawnienia do obsługi wózków widłowych, zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów UTB. Zapewanimy rzetlene przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne, realizację programu szkoleniowego uzgodnionego z UDT oraz kompleskową organizację egzaminu UDT. Szczegóły pod linkiem: https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/kursy-na-wozki-widlowe-jednodniowe-podnosnikowe/

Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza