niedziela, 11 października 2020

Formy dozoru technicznego wózków widłowych

 

Formy dozoru technicznego wózków widłowych

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, potocznie nazywane wózkami widłowymi, podlegają przepisom o dozorze technicznym.  W zależności od rodzaju wózka widłowego zarówno forma dozoru technicznego, jak i termin badań okresowych mogą być różne. Dziś udzielimy odpowiedzi na pytanie, jakiej formie dozoru technicznego podlegają wózki danego rodzaju.


Wózki  widłowe podnośnikowe- definicja

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Urzędu Dozoru Technciznego (link: https://www.udt.gov.pl/co-i-kiedy-podlega-dozorowi/urzadzenia-transportu-bliskiego/wozek-jezdniowy-podnosnikowy/wozek-jezdniowy-podnosnikowy-nazwa-definicja-i-podleganie):

„Wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia: jest to wózek z przymocowaną platformą, widłami lub innymi urządzeniami do manipulowania ładunkami, przystosowany do podnoszenia ładunku spaletyzowanego lub nie, na wysokość umożliwiającą składowanie i pobieranie ładunku, a także układanie w gniazdach i podejmowanie z gniazd. W związku z powyższym wózki, które nie posiadają mechanizmu podnoszenia (wózki unoszące, pchające, ciągnikowe) nie podlegają przepisom o dozorze technicznym. Przez napęd mechaniczny, należy rozumieć wszelkie rodzaje napędu (spalinowy, elektryczny, hydrauliczny) nie wymagające bezpośredniego działania siły mięśni ludzkich podczas wykonywania czynności podnoszenia ładunku.”

Jakim formom dozoru technicznego podlegają wózki widłowe podnośnikowe?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (link: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002176)

Zgodnie z załącznikiem  nr 1 do Rozporządzenia „Formy dozoru technicznego UTB  oraz terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych”:

- wózki jezdniowe podnośnikowe z wysięgnikiem objęte są pełnym dozorem technicznym, a badania okresowe muszą być wykonywane w przypadku tych maszyn co rok;

- wózki jezdniowe podnośnikowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem również objęte są dozorem pełnym i podobnie jak we wcześniejszym przypadku muszą być co roku poddawane badaniom okresowym;

- pozostałe wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia objęte są dozorem ograniczonym i co 2 lata muszą być poddawane badaniom dorażnym kontrolnym.

Przypomnijmy, że badania okresowe oraz kontrolne należą do badań wykonywanych w toku eksploatacji udządzenia. Jak łatwo zauważyć badania okresowe wykonywane są dla urządzeń objętych formą dozoru pełnego, zaś doraźne kontrolne dla urządzeń objętych formą dozoru ograniczonego.

 

Szkolenia operatorów wózków widłowych z egzaminem UDT

Wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia do obsługi wózków widłowych ważnych na terenie całej Polski, zapraszamy na nasze profesjonalne szkolenia dla operatorów UDT.  Nasi klienci mają do wyboru dwa warianty szkolenia, o których szczegółowo piszemy na naszej stronie internetowej:

https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/kursy-na-wozki-widlowe-jednodniowe-podnosnikowe/

Kurs zakończony jest egzaminem UDT – zapewniamy rzetelene przygotowanie oraz  kompleksową organizację egzaminu.

Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza