sobota, 26 września 2020

Uprawienia UDT czy uprawnienia TDT – które trzeba mieć przy obsłudze urządzeń technicznych?

 

Uprawienia UDT czy uprawnienia TDT – które trzeba mieć przy obsłudze urządzeń technicznych?

Uprawnienia UDT czy uprawnienia TDT – które uprawnienia należy posiadać przy obsłudze danego urządzenia technicznego? Odpowiedź na to pytanie można sprowadzić do odpowiedzi na pytanie, które urządzenia podlegają pod UDT, a które pod TDT.
Które urządzenia podlegają pod UDT?

Jak możemy przeczytać na stronie UDT: https://udt.gov.pl/o-udt

„Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. UDT kontynuuje ponad stuletnią tradycję polskiego dozoru technicznego.” 

Pod dozór Urzędu Dozoru Technicznego podlegają urządzenia stosowane do transportu bliskiego. Listę tych urządzeń publikuje na swojej stronie UDT https://udt.gov.pl/faq/dozor-techniczny/podleglosc-dozorowi#faqnoanchor w odpowiedzi na pytanie „Jakie rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegają pod UDT?” Są to:

·         „Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych

·         Dźwig towarowy mały; dźwig towarowy bez prawa wstępu osób do kabiny

·         Dźwig budowlany

·         Podest ruchomy przejezdny

·         Suwnice, wciągniki, wciągarki, żuraw stacjonarny

·         Dźwignica linotorowa

·         Dźwignik o ruchu prostoliniowym, stacjonarny

·         Żuraw samojezdny

·         Dźwignik o ruchu nieprostoliniowym

·         Podest ruchomy wiszący, podest ruchomy masztowy

·         Wyciąg towarowy

·         Przenośnik w wesołym miasteczku (karuzela)

·         Wózek jezdniowy podnośnikowy

·         Układnica magazynowa

·         Żuraw wieżowy, żuraw szybkomontujący

·         Podest ruchomy załadowczy na pojeździe

·         Schody ruchome, chodniki ruchome

·         Dźwig osobowy

·         Żuraw przenośny

·         Dźwignik o ruchu prostoliniowym przenośny”

Które urządzenia podlegają pod TDT

TDT (Transportowy Dozór Techniczny) jest państwową osobą prawną, której celem jest m.in. prowadzenie działań:

„zgodnie z ustawą z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym, zmierzających do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska wskutek:

- rozprężenia cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego,

- wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu,

- rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu” (…) [źródło: http://www.tdt.pl/]

Pod TDT podlegają urządzenia, które mają zastosowanie w transporcie dalszym. Mogą to być urządzenia zainstalowane na pociągach, czy suwnice eksploatowane na dworcu PKP. 

W przypadku większości urządzeń łatwo wskazać, jakie uprawnienia należy posiadać przy obsłudze danego urządzenia. Pojawiają się jednak sytuacje problematyczne, kiedy nie wiadomo czy do obsługi danego wózka widłowego, suwnicy czy podestu  musimy mieć uprawnienia wydawane przez UDT czy przez TDT. W takiej sytuacji możemy ustalić, w którym urzędzie – UDT czy TDT – dane urządzenie zostało zarejestrowane i sankcjonować uprawnienia wydane przez stosowny urząd. Czy jest to jednak konieczne? Okazuje się, że nie …

Uprawnienia UDT wystarczające do obsługi urządzeń (wózków, suwnic, podestów) podlegających pod TDT

Od 2019 roku operatorzy posiadający uprawnienia UDT na dane urządzenie mogą też obsługiwać to urządzenie zarejestrowane w TDT.  Taką możliwość przewiduje nowelizacja z dnia 1 stycznia 2019 roku Ustawy o Dozorze Technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r.:

„3b.15) Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego potwierdza kwalifikacje osób, o których mowa w ust. 2 i 3, również w przypadku gdy ze względu na miejsce instalacji, eksploatacji lub wykorzystania urządzenia technicznego dozór techniczny nad tym urządzeniem jest wykonywany przez inną jednostkę dozoru technicznego”

Jeśli więc wózek widłowy, suwnica, podest, ładowarka czy układnica na kolei zarejestrowane są w TDT, do ich obsługi  może zostać dopuszczona osoba posiadająca stosowne uprawienia wydane przez UDT.

Szkolenia operatorów UDT i TDT – uprawnienia dozoru technicznego

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń (na operatorów i konserwatorów) realizujących programy uzgodnione z UDT i akceptowane przez TDT. Naszą ofertę adresujemy również do firm zajmujących się transportem dalekim, kolejowym, drogowym czy morskim szukających szkoleń dla swoich operatorów i konserwatorów. Pamiętajmy, że urządzenie zarejestrowane w TDT może obsługiwać operator z uprawnieniami UDT.

Szczegóły na stronie: https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt-i-tdt-dla-pracownikow-czym-sie-roznia/

Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza