niedziela, 5 lipca 2020

Szkolenia na suwnice - wszystko co musisz wiedzieć


Szkolenia na suwnice - wszystko co musisz wiedzieć

W dzisiejszym wpisie chcemy przypomnieć Wam o naszych szkoleniach na operatorów suwnic  i jeszcze raz zebrać w jednym miejscu najważniejsze wiadomości dotyczące uprawnień do obsługi tych urządzeń transportu bliskiego.Niejednokrotnie przypominaliśmy, że  zgodnie z nowelizacją ustawy o dozorze technicznym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2518) od 1 czerwca 2019 roku zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego do obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego mają charakter terminowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami  termin ważności uprawnień do obsługi  poszczególnych rodzajów  suwnic wynosi:
- 10 lat na suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
- 5 lat na suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia.
Warto pamiętać, że przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest bezpłatne. W tym celu osoba zainteresowana będzie musiała złożyć (pisemnie bądź elektronicznie) odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem, że przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia wykonywała czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu. Wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia musi zostać złożony nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu okresu ważności posiadanego zaświadczenia.

Szkolenia z obsługi suwnic - uprawnienia operatora suwnic


Wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć uprawnienia do obsługi suwnic ważne na terenie całej Polski, zapraszamy na jedno z naszych szkoleń:
-  szkolenie z obsługi suwnic sterowanych z kabiny oraz wciągników i wciągarek;
- szkolenie z obsługi suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego  (w tym bezprzewodowo) oraz wciągników i wciągarek.  
Kursy składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zakończone są egzaminem państwowym przed komisją UDT. Szkolenia realizują program szkoleniowy, który został zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni Instruktorzy.
Po zakończonym egzaminie UDT kursant otrzymuje:
- uprawnienia ( legitymację) z wpisaną grupą suwnic, którą może obsługiwać wg informacji, które wypełnił we wniosku o sprawdzenie kwalifikacji
-  zaświadczenie o przebytym kursie z ramowym programem szkolenia.
Zaświadczenia wystawiamy zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Więcej szczegółów dotyczących szkoleń na suwnice zakończonych egzaminem UDT znajdziecie na stronie:


Zapraszamy!


1 komentarz: