niedziela, 19 lipca 2020

Szkolenia elektryczne- wszystko co musisz wiedzieć


Szkolenia elektryczne- wszystko co musisz wiedzieć


Przed zapisaniem się na kurs elektryczny w celu zdobycia uprawnień elektrycznych potocznie nazywanych uprawnieniami SEP, zapraszamy do zapoznania się z krótkim tekstem zawierającym podstawowe informacje na temat szkoleń elektrycznych.


Co dają uprawnienia SEP?

SEP czyli Stowarzyszenie Elektryków Polskich to organizacja pozarządowa zrzeszająca w swoich szeregach elektryków - inżynierów, techników oraz osoby stawiające pierwsze kroki na drodze zawodowej. SEP pełni  między innymi funkcję edukacyjną. To właśnie ta organizacja wydaje uprawnienia potocznie nazywane uprawnieniami SEP. Uprawnienia SEP to podstawowe uprawnienia, które powinien posiadać każdy elektryk.  Do uprawnień  wydawanych przez SEP należą:
- uprawnienia G1- uprawnienia elektryczne Grupy G1 D i E (Dozór i Eksploatacja) 
- uprawnienia G2 - uprawnienia energetyczne
- uprawnienia G3 - uprawnienia gazowe
Wszystkie rodzaje uprawnień SEP można zdobyć odbywając jeden z trzech prowadzonych przez nas kursów i zdając egzamin przed komisją SEP. Dziś skupimy się na uprawnieniach elektrycznych.

Uprawnienia SEP Grupy G1 D i E

Uprawnienia SEP Grupy G1 D i E to podstawowe uprawnienia SEP potrzebne nawet do drobnych czynności elektrycznych wykonywanych w godzinach pracy, takich jak chociażby wymiana żarówki. Grupa G1  wymagana jest  dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych lub osób, które konserwują, montują, obsługują bądź naprawiają urządzenia elektryczne. Uprawnienia te są też wymagane przy pracach kontrolno- pomiarowych np. przy wykonywaniu okresowych pomiarów elektrycznych budynków i urządzeń.
Grupa elektryczna 1 obejmuje następujące urządzenia i instalacje elektryczne:
·         urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
·         urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
·         urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
·         zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV,
·         urządzenia elektrotermiczne,
·         urządzenia do elektrolizy,
·         sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
·         elektryczną sieć trakcyjną,
·         elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
·         aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowanie i zabezpieczenie urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Do kogo adresowany jest kurs elektryczny Grupa G1 na uprawnienia do 1kV?

Świadectwo kwalifikacji, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1kV grupy G1 Dozór i Eksploatacja, niezbędne jest dla każdego, kto w swojej pracy wykonuje czynności eksploatacyjne instalacji elektrycznych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu instalacji elektrycznych w budynkach zarówno mieszkalnych, jak i przemysłowych, w urządzeniach, maszynach, w pracy przy sieciach oświetlenia ulicznego czy z zespołami akumulatorowymi. Osoba, która ładuje i wymienia baterie w wózkach elektrycznych, także powinna mieć uprawnienia do 1kV.
Pamiętajmy, że szkolenia elektryczne grupy G1 może zrobić każdy, kto skończył 18 lat. Zgodnie z rozporządzeniem MGPiPS (Dz. U. 2003 r. Nr 89 poz. 828 § 3 i 5) obowiązek ukończenia tego typu szkolenia mają osoby, które chcą rozpocząć samodzielną pracę przy urządzeniach w zakresie eksploatacji i/lub dozoru instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Przebieg szkolenia elektrycznego

Szkolenia elektryczne organizujemy na hali szkoleniowej w Łodzi na Brukowej 23 lub na terenie firmy klienta. Składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. W przypadku realizacji kursu na terenie hali szkoleniowej Awans B.H.P. zajęcia praktyczne odbywają się na naszych urządzeniach magazynowych: wózkach widłowych, suwnicach, podestach. Dodatkowo zachęcamy do ukończenia praktycznego kursu pomiarów elektrycznych, który stanowi doskonałe uzupełnienie kursu podstawowego.
Szkolenie zakończone jest egzaminem przed komisją SEP, dzięki któremu można zdobyć uprawnienia SEP Grupy G1 D i E lub E.


Kiedy odbywają się szkolenia elektryczne?Jaki jest czas oczekiwania na szkolenie?


Szkolenia elektryczne zakończone egzaminem SEP odbywają się systematycznie co dwa tygodnie w środy. 

Więcej szczegółów na temat szkolenia znajduje się na naszej stronie internetowej: https://awans-bhp.pl/kursy-elektryczne/
Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza