niedziela, 12 lipca 2020

Szkolenia na żurawie - wszystko co musisz wiedzieć


Szkolenia na żurawie - wszystko co musisz wiedzieć

Po wózkach widłowych, podestach i suwnicach czas na żurawie. W dzisiejszym wpisie przypominamy o naszych szkoleniach na operatorów żurawi  i jeszcze raz przedstawiamy w jednym miejscu najważniejsze wiadomości dotyczące uprawnień do obsługi tych urządzeń transportu bliskiego.


Terminowy charakter uprawnień na żurawie - nowe podziały kategorii

Od 1 czerwca 2019 roku uprawnienia UDT (legitymacje UDT) są wydawane terminowo – mówi o tym Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Zniesiono także kategorie uprawnień, które dotychczas kandydaci na operatorów wpisywali na wniosku o sprawdzenie kwalifikacji.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami żurawie dzielą się na:
-  żurawie stacjonarne (uprawnienia ważne 10 lat),
- żurawie przewoźne i przenośne w tym uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych (uprawnienia ważne 10 lat),
- żurawie samojezdne w tym uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych (uprawnienia ważne 5 lat),
- żurawie szynowe(uprawnienia ważne 5 lat),
- żurawie wieżowe i szybkomontujące w tym uprawnia do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz szynowych (uprawnienia ważne 5 lat),
- żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych (uprawnienia ważne 5 lat),
-  żurawie pokładowe (uprawnienia ważne 5 lat),
- żurawie pływające w tym uprawnia do obsługi żurawi pływających oraz pokładowych (uprawnienia ważne 5 lat).
Warto podkreślić, że przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest bezpłatne. W tym celu osoba zainteresowana będzie musiała złożyć (pisemnie bądź elektronicznie) odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem, że przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia wykonywała czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu. Wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia musi zostać złożony nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu okresu ważności posiadanego zaświadczenia.

Szkolenia z obsługi żurawi - uprawnienia operatora żurawi


Wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć uprawnienia do obsługi żurawi ważne na terenie całej Polski, zapraszamy na jedno z naszych szkoleń:
-  szkolenie z obsługi HDS-u czyli Hydraulicznego Dźwigu Samochodowego
- szkolenie z obsługi żurawi samojezdnych
- szkolenie z obsługi żurawi wieżowych.
Podczas szkoleń kursant zdobywa wiedzę z zakresu wiadomości o Dozorze Technicznym, współpracy z hakowymi, budowie żurawi, udźwigu i grupie natężenia pracy, mechanice i elektryce żurawia, zawiesiach i sprzęcie pomocniczym, warunkach bezpiecznej pracy i pracy wykonywanej w specyficznych warunkach. Na zajęciach poruszane będą również zagadnienia z zakresu bhp i konserwacji żurawi.
Kursy składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zakończone są egzaminem państwowym przed komisją UDT. Szkolenia realizują program szkoleniowy, który został zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni Instruktorzy.
Po zakończonym egzaminie UDT kursant otrzymuje:
- uprawnienia ( legitymację) z wpisaną grupą żurawi, którą może obsługiwać wg informacji, które wypełnił we wniosku o sprawdzenie kwalifikacji
-  zaświadczenie o przebytym kursie z ramowym programem szkolenia.
Zaświadczenia wystawiamy zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Więcej szczegółów dotyczących szkoleń na żurawie  zakończonych egzaminem UDT znajdziecie na stronie:


Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza