poniedziałek, 6 stycznia 2020

Zmiana miejsca pracy urządzenia transportu bliskiego


Zmiana miejsca pracy urządzenia transportu bliskiego


Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia transportu bliskiego, należy zarejestrować urządzenie w oddziale UDT i zgłosić je do badania odbiorczego. Badanie to ma m.in. na celu sprawdzenie, czy montaż i przeznaczenie urządzenia są zgodne z instrukcją eksploatacji i przepisami o dozorze technicznym.  Co zatem należy zrobić, jeśli w trakcie dalszej eksploatacji urządzenia  musimy zmienić jego miejsce pracy? 



Zmiana miejsca pracy UTB - obowiązki eksploatującego


Należy pamiętać, że w przypadku zmiany miejsca pracy danego UTB, wiążącej się z jego demontażem i ponownym montażem, należy złożyć wniosek do UDT o przeprowadzenie badania doraźnego eksploatacyjnego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Istnieje jednak pewna grupa urządzeń technicznych, których w takich przypadkach nie musimy zgłaszać do badań doraźnych eksploatacyjnych.  Listę urządzeń transportu bliskiego, których po zmianie miejsca pracy UTB związanej z jego demontażem i ponownym montażem nie musimy zgłaszać  do badań doraźnych eksploatacyjnych przedstawia Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Do urządzeń tych należą:

Ø  wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów;

Ø   wyciągi towarowe przewoźne i przenośne;

Ø   dźwigniki przenośne;

Ø   żurawie przewoźne szybkomontujące;

Ø   żurawie samojezdne;

Ø   UTB z zasilaniem jednofazowym;

Ø   UTB z napędem spalinowym, o ile nie są mocowane do obiektu.

W przypadku podestów ruchomych i dźwigów budowlanych badanie doraźne eksploatacyjne jest wymagane po pierwszym montażu na danym obiekcie.

Zmiana lokalizacji UTB  związanej z demontażem i ponownym montażem UTB nie wymagających badań doraźnych eksploatacyjnych - postępowanie


W przypadku zmiany lokalizacji UTB, związanej z demontażem i ponownym montażem UTB nie wymagających badań doraźnych eksploatacyjnych dodatkowe obowiązki spoczywają na konserwatorze danego urządzenia. Przed uruchomieniem urządzenia, musi on sprawdzić w oparciu o instrukcję eksploatacji stan techniczny mechanizmów napędowych, cięgien i ich zamocowań, zgodność montaży z dokumentacją, poprawność działania urządzeń zabezpieczających oraz przeprowadzić próby funkcjonowania bez obciążenia i z obciążeniem nominalnym. W przypadku pozytywnych wyników konserwator może odnotować w dzienniku konserwacji uruchomienie urządzenia transportu bliskiego w nowym miejscu pracy.

Szkolenia UDT - szkolenia operatorów i konserwatorów urządzeń transportu bliskiego


Zapraszamy na profesjonalne szkolenia dla operatorów i konserwatorów urządzeń transportu bliskiego z egzaminem UDT. Przygotowujemy do egzaminów przyszłych operatorów i konserwatorów wózków widłowych, podestów, suwnic czy  żurawi. Zapewniamy atrakcyjne ceny szkoleń oraz rzetelne przygotowanie w oparciu o program szkoleniowy uzgodniony i zatwierdzony przez UDT. Szczegóły na naszej stronie internetowej: https://awans-bhp.pl/ . Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza