niedziela, 19 stycznia 2020

Obliczanie resursu urządzenia - szkolenie


Obliczanie resursu urządzenia - szkolenie


O obowiązku obliczenia resursu dla urządzenia transportu bliskiego oraz rejestracji przebiegu eksploatacji UTB, w tym jego poszczególnych mechanizmów pisaliśmy już wielokrotnie  (link http://awans-bhp-lodz.blogspot.com/search/label/resurs).  Jest to obowiązek, który spoczywa na każdym właścicielu UTB. Nie każdy jednak  potrafi bądź też nie każdy ma kompetentnego pracownika, który potrafiłby obliczyć resurs dla poszczególnych urządzeń podlegających pod dozór techniczny. Awans B.H.P.  rusza więc z nową ofertą  szkoleniowo-usługową. Już teraz nasi klienci mogą się zgłosić lub zapisać swoich pracowników na profesjonalne szkolenie z określania resursu bądź też wynająć naszych specjalistów, którzy fachowo obliczą resurs dla zgłoszonych urządzeń transportu bliskiego.Obowiązek obliczenia resursu dla UTB - przepisy


Obowiązek wyliczenia resursu oraz rejestracji przebiegu eksploatacji dla urządzeń transportu bliskiego nakłada na właściciela urządzenia  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Resurs - definicja


Zgodnie z paragrafem  2. rozporządzenia resurs  to:

"parametry graniczne  stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania."

Jak możemy przeczytać na branżowym  blogu Wózek Instruktor:

"Określenie stopnia wykorzystania resursu odnosi się do wszystkich urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu. Aby prawidłowo określić stopień wykorzystania resursu urządzenia eksploatujący powinien na bieżąco prowadzić odpowiedni rejestr warunków eksploatacji UTB, w tym jego poszczególnych mechanizmów. Te ostatnie mogą bowiem osiągnąć swój resurs w różnych terminach." [link]

Ustawodawca przewidział sytuację, w której eksploatujący urządzenie transportu bliskiego nie będzie znał historii eksploatacji urządzenia (brak rejestracji przebiegu eksploatacji UTB z przyczyn niezależnych od eksploatującego), a w  związku z tym  jego resursu. Ma on wówczas obowiązek określić go na podstawie "aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej".

Przekroczenie resursu - postępowanie


Zgodnie z  dokumentem "Wytyczne UDT dotyczące  eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 2, czerwiec 2019":

w przypadku przekroczenia resursu przez UTB lub przez  któryś z jego mechanizmów eksploatujący powinien wykonać 3 podstawowe  kroki:

" a) przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie przeglądu specjalnego;

b) udokumentować wykonane czynności w ramach przeglądu specjalnego;

c) o ile wyniki przeglądu specjalnego na to wskazują, wykonać remont kapitalny urządzenia lub mechanizmu wg wskazań zawartych  w dokumentacji z przeglądu specjalnego."

Obliczanie resursu UTB - szkolenie / zlecenie usługi


Zapraszamy na profesjonalne szkolenie z obliczania resursu UTB - nasz specjalista wytłumaczy jak odtworzyć przebieg eksploatacji dla wózka widłowego, suwnicy, podestu czy też  podnośnika.  Zachęcamy również do skorzystania z opcji obliczenia resursu dla poszczególnych urządzeń przez naszego specjalistę -  określi on resurs dla danego urządzenia, kompleksowo oszacuje bezpieczny czas eksploatacji oraz sporządzi niezbędną dokumentację. Usługa obliczania resursu i szkoleń z obliczania resursu dostępna na terenie całej Polski.

Szczegóły pod linkiem:


Zapraszamy!


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza