niedziela, 26 stycznia 2020

Przegląd specjalny urządzenia po przekroczeniu resursu


Przegląd specjalny urządzenia po przekroczeniu resursu


O obowiązku obliczenia resursu dla urządzenia transportu bliskiego oraz rejestracji przebiegu urządzenia, w tym jego poszczególnych mechanizmów pisaliśmy już na blogu kilkakrotnie w kontekście Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Dziś skupimy się na tym, jak wygląda przegląd specjalny urządzenia, który należy przeprowadzić w przypadku przekroczenia resursu.Przekroczenie resursu urządzenia - postępowanie


W przypadku przekroczenia resursu przez urządzenie techniczne bądź też jeden z jego mechanizmów eksploatujący ma obowiązek przeprowadzić bądź też zlecić przeprowadzenie przeglądu specjalnego. Pamiętajmy, że wszelkie czynności związane z przeglądem powinny zostać udokumentowane, a w przypadku zaleceń - wykonany remont kapitalny urządzenia/ mechanizmu zgodnie ze wskazaniami odnotowanymi w dokumentacji z przeglądu specjalnego.

Zakres przeglądu specjalnego urządzenia po przekroczeniu resursu


Zgodnie z dokumentem UDT "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego. Wydanie 2, czerwiec 2019" zakres przeglądu specjalnego powinien obejmować wszystkie elementy mające wpływ na bezpieczną eksploatację UTB/ mechanizmów, w tym: konstrukcję nośną,  zespoły mechaniczne, układy elektryczne,  układy bezpieczeństwa,  układy hydrauliczne,  układy pneumatyczne. Czynności wykonywane podczas oceny stanu technicznego urządzenia lub mechanizmu powinny obejmować:

a)      "przegląd urządzenia lub mechanizmu i przynależnego wyposażenia w zależności od tego czy resurs został osiągnięty przez urządzenie czy mechanizm;

b)       wykonanie pomiarów geometrii urządzenia wraz z pomiarami odkształcalności ustroju nośnego z podaniem metody pomiaru oraz szacowanymi błędami pomiarowymi;

c)        sprawdzenie stanu połączeń rozłącznych w tym momentów dokręcenia połączeń śrubowych;

d)      wykonanie badań nieniszczących np..  Połączeń nierozłącznych, elementów chwytających;

e)      weryfikację stanu przekładni z wykonaniem niezbędnych pomiarów luzów, bicia promieniowego, oceny wałków pod kątem ewentualnych pęknięć zmęczeniowych itp.;

f)        pomiar grubości elementów nośnych w miejscach występowania korozji wraz z oceną wpływu na wytrzymałość konstrukcji. "

W dokumencie UDT zaznaczono również, o czym należy pamiętać, że pomimo wykonania remontu kapitalnego, resurs urządzenia może być krótszy niż dla urządzenia fabrycznie nowego.Obliczanie resursu UTB - szkolenie / zlecenie usługi


Pamiętajmy, że eksploatujący może zlecić działania związane z określeniem resursu oraz oceną stanu technicznego kompetentnej osobie. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty obliczenia resursu dla poszczególnych urządzeń - nasi specjaliści określą resurs dla danego urządzenia, kompleksowo oszacują bezpieczny czas eksploatacji oraz sporządzą niezbędną dokumentację. Zapraszamy również na profesjonalne szkolenia z obliczania resursu UTB - nasz specjalista wytłumaczy jak odtworzyć przebieg eksploatacji dla danego urządzenia.

Szczegóły pod linkiem:
Zapraszamy!
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza