środa, 8 sierpnia 2018

Jaka powinna być temperatura w miejscu pracy?


Jaka powinna być temperatura w miejscu pracy?


Utrzymujące się od dłuższego czasu wysokie temperatury to doskonały pretekst, aby poruszyć kilka ważnych kwestii związanych z bhp. Kilka dni temu pisaliśmy  o obowiązkach pracodawcy wynikających z wysokimi temperaturami w miejscu pracy (link)

Dziś udzielimy odpowiedzi na pytanie, jaka powinna być temperatura w miejscu pracy. 

Maksymalna i minimalna temperatura w miejscu pracy?

Minimalną temperaturę, jaka może panować w pomieszczeniach pracy, określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami) 

Zgodnie z §30:

 "W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonywania) nie niższą niż 14° C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C (291 K)."

W kontekście panujących upałów w chwili obecnej pracowników bardziej interesują regulacje prawne dotyczące maksymalnych temperatur, jakie mogą być w pomieszczeniach pracy. Niestety przepisy nie określają jednoznacznie, jaka maksymalna temperatura może panować w miejscu pracy. W związku w zapisem ""W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy" bhp-owcy zalecają przyjmować granicę 30°C w pomieszczeniach biurowych, 28°C w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest ciężka praca fizyczna oraz 26°C w warunkach szczególnych.

Klimatyzacja w miejscu pracy

Jeśli pracodawca zdecyduje się na zainstalowanie systemu klimatyzacji bądź wentylacji mechanicznej w miejscu pracy musi pamiętać o tym, aby przestrzegać kilka obowiązków nałożonych rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przede wszystkim musi on zapewnić stosowną konserwację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak również zapewnić środki ograniczające natężenie i rozprzestrzenianie się hałasu i drgań wywoływanych pracą wyżej wspomnianych urządzeń. Należy pamiętać, że klimatyzacja czy też wentylacja nie może powodować przeciągów czy też wyziębienia pomieszczeń pracy, a strumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacji nawiewnej nie powinien być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.


Usługi bhp dla firm

Wszystkich  właścicieli firm zachęcamy do skorzystania z naszej oferty usług bhp dla firm. Służymy profesjonalnymi radami z zakresu bhp i UDT, przeprowadzamy audyty bhp, sprawujemy kompleksową opiekę bhp na placach budowy i na terenie firmy klienta. Szczegóły dotyczące oferowanych usług w ramach pakietu bhp dla firm znajdują się na naszej stronie internetowej - link .Serdecznie zapraszamy.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza