niedziela, 5 sierpnia 2018

Gaśnice podlegają dozorowi technicznemu


Gaśnice podlegają dozorowi technicznemu

Gaśnice, czyli podręczny sprzęt gaśniczy, podlegają dozorowi technicznemu. Dozorem objęte są zarówno gaśnice przenośne (czyli gaśnice do 20 kg), jak i  gaśnice przewoźne (gaśnice powyżej 20 kg). Reguluje to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, a dokładnie § 1, zgodnie z którym, dozorowi technicznemu podlegają zbiorniki przenośne, w tym zbiorniki wchodzące w skład gaśnic przenośnych i przewoźnych:

·         na czynnik gaśniczy,

·          (butle) na czynnik pędny. 


Badania eksploatacyjne gaśnic przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego na mocy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Jak możemy przeczytać na stronie UDT:

"Obecnie nie ma rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dotyczących eksploatacji tych zbiorników, wydanego na mocy art. 8 ww. ustawy o dozorze technicznym. Oznacza to, że nie ma obecnie aktu prawnego regulującego praktyczne aspekty wykonywania dozoru w tym zakresie. Jednakże ww. ustawa o dozorze technicznym nakazuje Urzędowi Dozoru Technicznego sprawowanie dozoru nad powyższymi zbiornikami ciśnieniowymi. W związku z tym sposób przeprowadzania badań tych zbiorników został zawarty w procedurach wdrożonego w UDT systemu jakości i oparty jest on na dobrej praktyce inżynierskiej, w której wykorzystywane są mające zastosowanie aktualne normy europejskie. Uwzględnione zostało także stanowisko odnośnie badań okresowych zbiorników gaśnic przenośnych, zawarte w piśmie Departamentu Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki z dnia 6 listopada 2009 r. znak DRE-IV-078-1-MS/09."

Należy pamiętać, że gaśnice przenośne do 6 dm³ objęte są dozorem uproszczonym. Obejmuje on oględziny zewnętrzne, wewnętrzne i sprawdzenie stanu gwintu. Gaśnice przenośne powyżej 6 dm³ objęte są dozorem pełnym. W przypadku gaśnic pianowych bez wkładu antykorozyjnego badania okresowe muszą być przeprowadzane co 3 lata, zaś w przypadku gaśnic pianowych z wkładem antykorozyjnym, proszkowych i halonowych badania okresowe muszą być przeprowadzane co 5 lat. Gaśnice przenośne powyżej 6 dm³ objęte są dozorem uproszczonym ograniczającym się do oględzin zewnętrznych, wewnętrznych i sprawdzeniu stanu gwintu (tak jak ma to miejsce przy gaśnicach do 6 dm³).


Gaśnice przenośne śniegowe objęte są dozorem pełnym (badania okresowe co 10 lat), podobnie jak butle do gazów technicznych CO2, N2, sprężone powietrze (badania okresowe co 10 lat).

Butle przewoźne objęte są dozorem pełnym.


Okresowe przeglądy techniczne gaśnic

Właścicieli gaśnic zachęcamy do skorzystania z naszej oferty okresowych przeglądów technicznych gaśnic. Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski - przeglądy wykonujemy wszędzie tam, gdzie wykorzystywany jest sprzęt gaśniczy - na  magazynach, halach produkcyjnych, w szkołach, przedszkolach, biurach. Nasi doświadczeni konserwatorzy gaśnic to gwarancja terminowej realizacji usługi na jak najwyższym poziomie.

  Szczegóły oferty znajdują się na naszej stronie internetowej.Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza