wtorek, 17 lipca 2018

Konserwacja wciągników - zakres czynności


Konserwacja wciągników - zakres czynności

Ekipa Awans B.H.P. miała ostatnio przyjemność przeprowadzania w Akademii  Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi konserwacji wciągników, pod którymi zawieszone były elementy oświetlenia. To dobry pretekst, aby czytelnikom naszego bloga przybliżyć czynności, jakie uprawniony konserwator musi wykonać w ramach swoich obowiązków.  Obowiązki konserwatora UTB  w ramach konserwacji wciągników

Obowiązki konserwatora wciągników określają przepisy dozoru technicznego. Podstawową kwestią jest oczywiście przestrzeganie instrukcji konserwacji. Kolejną -  bieżące usuwanie usterek oraz innych nieprawidłowości w działaniu urządzenia. Istotną sprawą jest również przeprowadzanie przeglądów - terminy i zakres czynności określone są przez wytwórcę wciągnika w dokumentacji techniczno-ruchowej.

Przeglądy konserwacyjne wciągników

W ramach przeglądów konserwacyjnych konserwator ma obowiązek sprawdzić mechanizmy, w tym stan techniczny mechanizmów napędowych, cięgien nośnych i ich zamocowanie, stan urządzeń chwytających, działanie urządzeń napędowych, sterujących, oświetleniowych, sygnalizujących. Konserwator ma również obowiązek sprawdzić prawidłowość obsługi danego urządzenia.


Obowiązki konserwatora raz na 12 miesięcy

O ile instrukcja konserwacji nie podaje krótszych terminów, konserwator co 12 miesięcy powinien sprawdzić stan konstrukcji nośnej wciągnika, zamocowanie toru jezdnego wciągnika oraz przeprowadzić oględziny instalacji ochronnej przeciwporażeniowej.


Jakie czynności musi wykonać konserwator w momencie zmiany miejsca pracy wciągnika?

Jeśli zmiana miejsca pracy wciągnika nie pociąga za sobą konieczności demontażu, konserwator powinien sprawdzić stan mechanizmów oraz ich działanie pod obciążeniem wynoszącym 100% udźwigu. Powinien również sprawdzić urządzenia zabezpieczające, ograniczniki ruchów roboczych, urządzenia sterujące, oświetleniowe i sygnalizacyjne, urządzenia chwytające, cięgna nośne, konstrukcję nośną. Konserwator wciągników musi również skontrolować  wyniki pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Ponadto musi  sprawdzić prawidłowe wykonanie toru jezdnego wciągnika, jak również odległości wciągnika od elementów stałych konstrukcji podczas jazdy wzdłuż toru.

Materiał opracowany na podstawie książki "Budowa i obsługa wciągników" Włodzimierz Skrzymowski, Wydawnictwo KaBe, Krosno 2002

Pozytywny wynik badań to zielona lampka dla konserwatora, który może spokojnie oddać urządzenie do eksploatacji, pozostawiając oczywiście uprzednio stosowny wpis w dzienniku konserwacji.


Konserwacja wciągników z Awans B.H.P.

Jeśli w swojej firmie wykorzystujecie wciągniki lub inne urządzenia transportu bliskiego, takie jak chociażby wózki widłowe, podesty, żurawie czy HDS-y , zachęcamy do skorzystania z naszej oferty przeglądów konserwacyjnych. Nasi uprawnieni konserwatorzy dojeżdżają do klientów z całej Polski. Działamy sprawnie, szybko i efektywnie. Dzięki naszej pomocy urządzenia w Państwa firmach będą działały bez zastrzeżeń.

Szczegóły oferty znajdują się pod linkiem.

Zapraszamy.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza