niedziela, 22 lipca 2018

Urządzenia transportu bliskiego a logistyka magazynowa


Urządzenia transportu bliskiego a logistyka magazynowa


W dzisiejszych czasach podstawą prężenie i sprawnie działającego przedsiębiorstwa jest  efektywnie zorganizowana logistyka magazynowa, stanowiąca część szerszego systemu logistycznego firmy. Optymalizacja gospodarki magazynowej wiąże się m.in. z rozwojem nowoczesnych systemów logistycznych. Wsparciem dla nowych rozwiązań i wprowadzanych usprawnień są urządzenia transportu bliskiego - zarówno te starsze, jak i coraz bardziej nowoczesne, wzbogacone o nowe rozwiązania techniczne.


Jakie urządzenia transportu bliskiego znajdziemy w magazynie?

Sprawny i szybki przebieg prac transportowych  w magazynie możliwy jest dzięki wykorzystaniu szeregu urządzeń transportu bliskiego - poczynając od popularnych wózków jezdniowych, poprzez wszelkiego rodzaju wciągniki, wciągarki, suwnice, podesty, dźwigi towarowe, układnice magazynowe czy żurawie. W zależności od profilu danego przedsiębiorstwa i rodzaju transportowanych materiałów stosowane są inne urządzenia techniczne. W magazynach przeznaczonych do składowania palet popularne są wózków widłowe, w zautomatyzowanych magazynach paletowych (których celem jest skrócenie czasu przebiegu procesów logistycznych) będą to wózki przesuwne czy urządzenia do sterowania regałami, w większych przedsiębiorstwach zajmujących się transportem cięższych materiałów skuteczne okazują się podesty, żurawie czy suwnice.  Tak na marginesie - jak się okazuje, te ostatnie mogą mieć bardzo szerokie, a można nawet powiedzieć, że nieco nietypowe zastosowanie, takie jak chociażby udział w zabiegach pielęgnacyjnych i weterynaryjnych ... słoni w poznańskim zoo (więcej na ten temat przeczytacie w artykule "Panda: suwnice, żurawie, wciągniki i wciągarki" dostępnym pod linkiem na stronie polskiprzemysl.com.pl)Urządzenia transportu bliskiego w magazynie - obowiązki właściciela związane z dozorem technicznym

Ale wracając do meritum ... Korzystając z pomocy urządzeń transportu bliskiego osoby odpowiedzialne za gospodarkę magazynową oraz bhp muszą pamiętać, że  urządzenia transportu bliskiego podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego. Kwestie te reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468). Zgodnie z § 1 dozorowi technicznemu podlegają maszyny służące do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu, w tym: wciągarki i wciągniki, suwnice, żurawie, układnice, wózki jezdniowe podnośnikowe, dźwigi do transportu osób lub ładunków, dźwigi budowlane i dźwigi towarowe małe.

Co dla właściciela przedsiębiorstwa oznacza, że wykorzystywane przez niego urządzenia transportu bliskiego i magazynowania podlegają pod dozór techniczny? Wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami, jakie nałożone zostają na właściciela firmy w momencie wyrażenia chęci zakupu wózka widłowego, suwnicy czy żurawia. Osoba eksploatująca tego typu urządzenia techniczne musi przede wszystkim uzyskać decyzję zezwalającą na eksploatację w Urzędzie Dozoru Technicznego, a w dalszej kolejności zadbać o właściwą eksploatację urządzenia - zgodną z obowiązującymi przepisami i instrukcją eksploatacji. Oznacza to również m.in. konieczność zatrudnienia osób uprawnionych do obsług i konserwacji  tego typu sprzętu.


UTB w magazynie - uprawnienia do obsługi i konserwacji wózków, suwnic, żurawi i innych urządzeń technicznych

Jak wspomnieliśmy powyżej, konserwacją i obsługą urządzeń transportu bliskiego podlegających pod UDT mogą zajmować się jedynie upoważnione do tego osoby. Załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 79, poz. 849) w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych  zawiera listę urządzeń, do których konserwacji i obsługi wymagane są uprawnienia. A są one niezbędne w przypadku chociażby wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, suwnic, żurawi czy układnic do składowania ładunków w magazynach.

Bieżącym usuwaniem usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzeń transportu bliskiego zajmuje się konserwator, zaś naprawą lub modernizacją uprawnione zakłady.  

Na koniec warto przypomnieć treść artykułu 63 ustawy o dozorze technicznym, która brzmi:

"1. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne:

1) bez otrzymania decyzji organu właściwej jednostki  dozoru technicznego o dopuszczeniu urządzenia  do eksploatacji lub obrotu,

2) wbrew decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o wstrzymaniu eksploatacji lub wycofaniu z obrotu urządzenia technicznego, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

2. Tej samej karze podlega ten, kto przerabia urządzenie techniczne bez zgody organu właściwej jednostki dozoru  technicznego. "

Szkolenia dla operatorów i konserwatorów UTB - zdobycie uprawnień

Uniwersalne zastosowanie urządzeń transportu bliskiego w magazynach to doskonały argument przemawiający za poszerzaniem swoich kwalifikacji zawodowych właśnie w kierunku obsługi bądź konserwacji UTB. Jedyną drogą do zdobycia uprawnień czy to do obsługi czy do  konserwacji wózków widłowych, suwnic, żurawi, podestów i innych utb jest zdanie egzaminu przed komisją UDT. Osoby, które chciałyby uzyskać świadectwo kwalifikacyjne wydane przez UDT zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów UTB oraz szkolenia dla konserwatorów UTB - zakończone egzaminem UDT. Szczegóły oferty pod linkami:Zapraszamy!

2 komentarze: