środa, 27 czerwca 2018

Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych - zasady bhp


Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych - zasady bhp


Zasady bhp konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych stanowią jeden z ważniejszych tematów poruszanych w trakcie szkoleń na konserwatorów tego typu urządzeń. Jest to temat szeroki i oczywiście nie można omówić go w kilku zdaniach. Poniżej zamieszczamy skrót najważniejszych informacji - traktujcie go jako materiał szkoleniowy przydatny do powtórki przed egzaminem. Osoby zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu konserwacji wózków jezdniowych zapraszamy zaś na szkolenie "Konserwator wózków widłowych i ładowarek teleskopowych" - niezbędne informacje na temat kursu pod linkiem

Podstawowe zasady bhp konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych

Podstawowe zasady bhp konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych zostały dokładnie omówione w książce "Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia", Mieczysław Chimiak, wydawnictwo KaBe, Krosno 2006. Autor podręcznika wymienia:
      Konserwacja wózka widłowego może być przeprowadzana jedynie w miejscu, gdzie nie ma żadnych materiałów łatwopalnych, wybuchowych, czy stanowisk z otwartym ogniem. Zabronione jest również zbliżanie się z otwartym ogniem w momencie usuwania przez konserwatora usterek w układzie paliwowym, przy sprawdzaniu stanu paliwa i uzupełnianiu go. 

      Zanim konserwator przystąpi do standardowych czynności konserwacyjnych wózek widłowy powinien być do tego odpowiednio przygotowany  - należy oczyścić go z brudu i smarów. Należy również upewnić się, czy na wózku nie znajdują się narzędzia lub inne przedmioty - jeśli tak, należy je usunąć.

     Jeśli silnik jest nagrzany, pod żadnym pozorem nie można odkręcać korka z układu chłodzenia. 

    Czynności regulacyjne konserwator musi wykonywać zawsze przy wyłączonych układach napędowych. 

     Jeśli chodzi o ładowanie akumulatora, musimy pamiętać, że czynność tą należy wykonywać jedynie w odpowiednich i przystosowanych do tego pomieszczeniach. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatora, musimy odłączyć go od układu elektrycznego wózka, odkręcić korki odpowietrzające oraz skontrolować poziom elektrolitu. Zawsze postępujemy zgodnie z instrukcją producenta baterii. 

  Procedurę wymiany koła rozpoczynamy od ustawienia wózka na poziomym podłożu z włączonym hamulcem postojowym. Dźwignia biegów musi znajdować się w położeniu zerowym, widły muszą być opuszczone, silnik wyłączony. Koła zablokowane klinami. Wózek podnosimy podnośnikiem o stosownym udźwigu. 

      Zanim rozpoczniemy próby z obciążeniem musimy najpierw sprawdzić ciśnienie w ogumieniu. Jeśli stwierdzimy, że należy uzupełnić ciśnienie w oponach, w pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić, czy obręcze i opony nie są uszkodzone. 

Materiał opracowany na podstawie książki "Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia", Mieczysław Chimiak, wydawnictwo KaBe, Krosno 2006

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza