czwartek, 7 czerwca 2018

Rodzaje badań urządzeń technicznych


Rodzaje badań urządzeń technicznych

Jednym z działań podejmowanych przez Urząd Dozoru Technicznego jest wykonywanie badań stanu technicznego i kontrola sposobu eksploatacji urządzeń technicznych.  Dziś przygotowaliśmy krótkie podsumowanie  stanowiące odpowiedź na pytanie, jakie rodzaje badań urządzeń technicznych możemy wyróżnić?


Rodzaje badań urządzeń technicznych poddozorowych

Do badań urządzeń technicznych poddozorowych należą:
1. Badanie odbiorcze (tzw. odbiór techniczny) - w trakcie badania następuje sprawdzenie prawidłowości dokumentacji technicznej, sprawdzenie budowy urządzenia i jego montażu (czy jest zgodny z dokumentacją techniczną, przepisami dozoru technicznego) oraz przeprowadzenie prób technicznych.

Co zawiera dokumentacja techniczna?
Dokumentacja techniczna zawiera:
ü  nazwę i adres producenta;
ü  nazwę i adres właściciela;
ü  adres miejsca zainstalowania urządzenia;
ü  typ oraz dane charakteryzujące urządzenie;
ü  dane techniczne i rysunki;
ü  schematy instalacji;
ü  świadectwa badań urządzeń i zespołów zapewniających bezpieczeństwo pracy urządzenia.
2. Badania okresowe zwyczajne - w trakcie których następuje wykonanie czynności sprawdzających, przeprowadzenie prób, sprawdzenie urządzeń zabezpieczających oraz sprawdzenie, czy osoby obsługujące dane urządzenie posiadają stosowne uprawnienia. 

3. Badania nadzwyczajne (doraźne)
·         eksploatacyjne
·         kontrolne
·         poawaryjne lub powypadkowe.

Przypominamy, że wśród usług, które adresujemy do małych i dużych firm, posiadamy między innymi przeglądy techniczne przygotowujące do odbioru urządzenia przez UDT oraz usługi konserwacji urządzeń transportu bliskiego, stanowiące podstawę utrzymania eksploatowanych urządzeń w stanie gwarantującym bezpieczną i ergonomiczną pracę z ich wykorzystaniem. Szczegóły naszej oferty znajdują się na stronie - link.
Osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu UDT oraz zdobyciem uprawnień konserwatora lub operatora urządzeń transportu bliskiego zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową, dostępną pod linkiem 


Wszystkie nasze szkolenia UDT zakończone są egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie stosownych  uprawnień - ważnych bezterminowo  na terenie całej Polski. Uczestnikom naszych kursów zapewniamy doświadczoną kadrę szkoleniową, atrakcyjne ceny oraz zniżki na pozostałe szkolenia UDT. Zapraszamy już dziś.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza