wtorek, 10 kwietnia 2018

BHP pracy konserwatora podestów ruchomych


BHP pracy konserwatora podestów ruchomych


Konserwator podestów podczas wykonywania czynności konserwacyjnych narażony jest na szereg zagrożeń stwarzanych przez podesty ruchome. Mogą mieć one różny charakter  - do najczęstszych należą zagrożenia o charakterze mechanicznym i elektrycznym.Jakie zagrożenia występują podczas wykonywania czynności konserwacyjnych podestów?


Zagrożenia mechaniczne, na jakie narażony jest konserwator podestów, to wszelkiego rodzaju uszkodzenia części ciała, w tym kończyn (przykładowo- zgniecenia, otarcia, obcięcia, wciągnięcia).

Zagrożenia elektryczne pojawiają się w momencie wystąpienia kontaktu  z częściami maszyny będącymi pod napięciem.

Zasady bhp pracy konserwatora podestów ruchomych


Przed przystąpieniem do pracy konserwator ma obowiązek zadbać o bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Poniżej lista kliku najważniejszych punktów, na które konserwator powinien zwrócić szczególną uwagę (opracowana na podstawie książki Waldemara Polko "Konserwacja podestów ruchomych przejezdnych"):
·       Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych konserwator musi przede wszystkim odłączyć zasilanie sieciowe podestu. 
  
·         Konserwator powinien zadbać o odpowiednie podparcie podestu, który ze względu na charakter wykonywanych czynności konserwacyjnych musi zostać uniesiony. Istotny jest tutaj wybór koziołków o odpowiedniej (dostatecznej) nośności. Koziołki czy też drewniane podkłady powinny być stosowane niezależnie od podnośnika pojazdów. Konserwator powinien również zastosować podparcia, które mają zapobiec opadnięciu elementów wysięgnika podczas jego demontażu.

·     Zalecane jest również używanie fabrycznych podpór remontowych. Mają one zapobiegać przypadkowemu rozszczelnieniu siłownika  podnoszenia, a więc opadaniu wysięgnika czy mechanizmu nożycowego.   

·     Konserwator musi pamiętać również o tym, aby prawidłowo rozładować siłowniki hydrauliczne będące pod ciśnieniem oraz akumulatory ciśnienia przed ich demontażem.    

·     W trakcie prac remontowych konserwator cały czas powinien zwracać szczególną uwagę na różne czynniki niebezpieczne wynikające z podejmowanych przez niego działań. A są to m.in. emisja szkodliwych substancji (ryzyko zatrucia tlenkiem węgla), emisja szkodliwych par (np. par benzyny - niebezpieczeństwo zatrucia i wybuchu),  gorące elementy układów wydechowych, pomp hydraulicznych, itp., żrące działanie elektrolitu baterii akumulatorów, zwarcia o dużym natężeniu prądu. Pamiętajmy, że podstawową zasadą obowiązującą konserwatora podestów jest bezwzględne przestrzeganie instrukcji obsługi podestu ruchomego.

Konserwator podestów ruchomych - kurs


Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień konserwatora podestów ruchomych zapraszamy na nasze szkolenia z konserwacji podestów. Kurs zakończony jest egzaminem UDT, a pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie uprawnień konserwatora podestów IP. Co ważne zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji podestów wydawane przez UDT ważne jest bezterminowo na terenie całej Polski. Szczegóły naszej oferty pod linkiem. Zapraszamy!


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza