środa, 4 kwietnia 2018

Uprawnienia do obsługi żurawi


Uprawnienia do obsługi żurawi


W Polsce zawód operatora żurawia należy do zawodów regulowanych. Aby móc go wykonywać należy przejść odpowiednie przeszkolenie i posiadać niezbędne wiadomości teoretyczne oraz praktyczne związane z obsługą żurawia i bezpieczeństwem pracy. Kolejnym istotnym warunkiem jest posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi  wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Zaświadczenie to w postaci legitymacji UDT kandydat na operatora uzyskuje pod zdanym egzaminie. Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadzane jest przed komisją wyznaczoną przez kierownika terenowego oddziału UDT.


Jakie warunki muszą spełnić kandydaci na operatorów żurawi?


Osoby ubiegające się o otrzymanie uprawnień do obsługi żurawi, muszą spełnić kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim muszą mieć ukończone 18 lat. Ponadto muszą posiadać stan zdrowia umożliwiający wykonywanie danej pracy. Przyszły operator żurawi powinien również ukończyć co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub posiadać tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pokrewnym oraz co najmniej miesięczną praktykę w zakresie obsługi odpowiedniego żurawia.

Rodzaje uprawnień operatorów żurawi


Uprawnienia do obsługi żurawi przyznawane są w dwóch kategoriach:

·          kategorii IIŻ - obejmującej żurawie samojezdne, żurawie przenośne, żurawie przewoźne oraz żurawie stacjonarne; oraz

·         kategorii IŻ - obejmującej żurawie wieżowe oraz żurawie szynowe.

Zaświadczenia uprawniające do obsługi żurawi ważne są na terenie całej Polski na czas nieokreślony.

W jakiej sytuacji można stracić uprawnienia do obsługi żurawi?


Należy pamiętać, że w przypadku popełnienia przez osoby obsługujące rażących uchybień lub niesumiennego wykonywania obowiązków organ dozoru technicznego może albo zawiesić uprawnienia do czasu przeprowadzenia kolejnego egzaminu, albo cofnąć uprawnienia. Zawieszenie lub cofnięcie uprawnień może nastąpić również na skutek uzasadnionego wniosku kierownika zakładu lub jednostek kontrolnych, takich jak chociażby Państwowej Inspekcji Pracy.

Szkolenia na żurawie samojezdne IIŻ


Wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień na żurawie samojezdne IIŻ zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej adresowanej do przyszłych operatorów tego sprzętu. Kurs zakończony jest egzaminem UDT, organizowanym przez naszych pracowników. Zajęcia odbywają się na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub na życzenie klienta na terenie jego firmy - dojeżdżamy do klientów z całej Polski. Po szczegóły zapraszamy na naszą stronę internetową - link

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza