niedziela, 9 lutego 2020

Awaryjne opuszczanie platformy roboczej podestu masztowego samowznoszącego.


Awaryjne opuszczanie platformy roboczej podestu masztowego samowznoszącego.


Podesty samowznoszące należą do grupy podestów ruchomych, a więc takich, które przemieszczają platformę roboczą wraz z osobami i materiałami na stanowiska pracy. Wykorzystywane są między innymi do prac malarskich, montażowych czy murarskich. O podestach masztowych - ich budowie, eksploatacji, konserwacji oraz zastosowaniu pisaliśmy we wcześniejszych postach:

- Podesty ruchome masztowe samowznoszące - zastosowanie, charakterystyka, uprawnienia do konserwacji - https://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2019/11/podesty-ruchome-masztowe-samowznoszace.html

- Miejsce pracy podestu masztowego - https://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2019/11/miejsce-pracy-podestu-masztowego.html

Dziś skupimy się  na awaryjnym opuszczaniu platformy roboczej.  Awaryjne opuszczanie platformy roboczej podestu masztowego samowznoszącego


Problematykę awaryjnego opuszczania platformy roboczej porusza w swojej książce „Podesty ruchome masztowe samowznoszące, budowa i eksploatacja” (wydawnictwo KaBe Krosno 2003) Włodzimierz Skrzymowski. Należy pamiętać, iż powinno zostać spełnionych kilka podstawowych wymogów. Jednym z nich jest usytuowanie stanowiska sterowania na platformie w miejscu łatwo dostępnym, zapewniającym dobrą widoczność drogi jazdy. Elementy sterownicze powinny być podtrzymywane ręcznie w pozycji załączonej. Jak możemy przeczytać w omawianej książce:

-  "siła wymagana do uruchomienia ruchu opuszczania nie może przekroczyć 400 N"

- " wymagane jest czasowe zluzowanie hamulca zespołu napędowego przez wywieranie stałej siły na element sterujący"

- " winno być możliwe obciążenie platformy roboczej ładunkiem 110% udźwigu nominalnego"

- "platforma robocza nie może być odchylona od poziomu więcej niż ±5°"

- "nie może dojść do zakłócenia działania urządzenia chwytnego" 


Urządzenie chwytne to nic innego jak hamulec bezpieczeństwa, służący do zapobiegania opadaniu platformy roboczej z nadmierną prędkością. W momencie zadziałania prowadzi do natychmiastowego przerwania obwodu sterowania. Hamulec bezpieczeństwa posiada ogranicznik prędkości działający przy prędkości granicznej nie przekraczającej 0,5 m/s.

Kurs na podesty masztowe, stacjonarne, wiszące


Wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o uprawnienia operatora podestów masztowych, wiszących i stacjonarnych (dawna kategoria IIP) zapraszamy na profesjonale szkolenia z obsługi tych urządzeń transportu bliskiego. W trakcie szkolenia zdobędziecie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu zasad obsługi podestów ruchomych masztowych, wiszących i samojezdnych. Nasi specjaliści przygotują Was do egzaminu UDT  i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm. Dz. U. Nr 50 poz 426).


Szczegóły dotyczące szkolenia pod linkiem: https://awans-bhp.pl/kurs-podesty-iip/


Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza