wtorek, 19 listopada 2019

Podesty ruchome masztowe samowznoszące - zastosowanie, charakterystyka, konserwacja


Podesty ruchome masztowe samowznoszące - zastosowanie, charakterystyka, uprawnienia do konserwacji


Podesty masztowe samowznoszące należą, podobnie jak podesty przejezdne i wiszące, do grupy podestów ruchomych. Przeznaczone są do przemieszczania osób, wyposażenia oraz materiałów na platformie roboczej na stanowisko pracy. Podesty masztowe znalazły szerokie zastosowanie w branży remontowo - budowlanej, m.in. przy pracach murarsko-tynkarskich, malarskich, montażowych czy przy ocieplaniu budynków.

Budowa i eksploatacja podestu masztowego


Typowy podest masztowy składa się z platformy roboczej, masztu oraz podwozia. Możemy wyróżnić podesty jedno i  dwumasztowe oraz z jednopoziomową platformą roboczą, dwupoziomową platformą roboczą (platforma zasadnicza i platforma pomocnicza) oraz wyposażone w dwie niezależne platformy robocze z własnym napędem, poruszające się wzdłuż tych samych masztów.

Każdy podest powinien być wyposażony w instrukcję montażu (demontażu) opracowaną przez producenta. Wszelkie czynności związane z montażem podestu masztowego należy wykonywać zgodnie z jej zaleceniami. Montażem podestu mogą zajmować się tylko i wyłącznie specjalnie przeszkoleni pracownicy, najlepiej w obecności uprawnionego konserwatora i operatora.

Podest masztowy może zostać oddany do eksploatacji dopiero po uzyskaniu zezwalającej na użytkowanie decyzji wydanej przez organ dozoru technicznego. Zarówno obsługą, jak i konserwacją podestów masztowych mogą zajmować się jedynie odpowiednio przeszkolone osoby z potwierdzonymi przez dozór techniczny kwalifikacjami.

Konserwacja podestów masztowych


Jak już wspominaliśmy, każdy konserwator podestów musi posiadać aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne zdobyte na drodze egzaminacyjnej przed komisją UDT. Do podstawowych zadań konserwatora należy przestrzeganie instrukcji konserwacji, usuwanie usterek oraz przeprowadzanie przeglądów w terminach wskazanych przez producenta w dokumentacji eksploatacyjnej. Przeglądy konserwatorskie powinny obejmować sprawdzenie mechanizmów i układów podestu, w tym urządzeń napędowych, sterujących czy oświetleniowych. Konserwator raz w roku powinien przeprowadzić kontrolę konstrukcji stalowej podestu oraz sprawdzić stan kół jezdnych wózka podestu.

Szczegółową listę obowiązków konserwatora z rozpisaniem na terminy piętnasto- oraz trzydziestodniowe , półroczne oraz roczne znajdziecie w książce Podesty ruchome masztowe samowznoszące, budowa i eksploatacja” Włodzimierza Skrzymowskiego, wydawnictwo KaBe Krosno 2003.

Szkolenia na konserwatorów podestów z egzaminem UDT


Wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia konserwatora podestów ważne na ternie całego kraju zapraszamy na nasze szkolenia dla konserwatorów urządzeń transportu bliskiego. Zajęcia realizują program uzgodniony i  zatwierdzony przez UDT. Szczegóły oferty znajdziecie pod linkiem:


Zapraszamy!


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza