niedziela, 24 listopada 2019

Miejsce pracy podestu masztowego


Miejsce pracy podestu masztowego


Ostatni wpis poświęciliśmy podestom ruchomym masztowym samowznoszącym. Pisaliśmy m.in. o ich szerokim zastosowaniu oraz zasadach eksploatacji i konserwacji (link: http://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2019/11/podesty-ruchome-masztowe-samowznoszace.html) .  Dziś kilka słów na temat miejsca pracy tych urządzeń. Podest masztowy - miejsce pracy


Montażem podestów masztowych zajmują się specjalnie przeszkoleni pracownicy w obecności konserwatora i operatora. Przed przystąpieniem do montażu, należy zwrócić uwagę na miejsce, w którym podest będzie pracował. Jak możemy przeczytać w książce "Podesty ruchome masztowe samowznoszące, budowa i eksploatacja” Włodzimierza Skrzymowskiego, wydawnictwo KaBe Krosno 2003, jednym z ważniejszych elementów jest wytrzymałość podłoża, na którym ustawiona zostanie podstawa podestu. Tereny podmokłe i miękkie nie sprawdzą się w tej roli, chyba że zostaną do tego specjalnie przystosowane.

Wybierając miejsce pracy podestu warto również zwrócić uwagę na łatwość dojazdu maszyny bazowej do wyznaczonego miejsca, a w przypadku podestów, które mają zmieniać miejsce pracy przy przemieszczaniu z masztem wolno stojącym, na warunki terenowe- wszelkie nierówności czy nachylenia podłoża.

W kontekście montażu podestu ważny jest również tzw. bezpieczny minimalny prześwit poziomy, wynoszący zgodnie z normą -  0,5 m. Jak możemy znaleźć we wspomnianej  książce, jest to prześwit "między obrysem poruszającej się platformy roboczej (wymaganie to nie dotyczy ściany obiektu, przy którym prowadzone są prace) a skrajnymi elementami innych obiektów, np. stojącego obok podestu" (str. 105 "Podesty ruchome masztowe samowznoszące, budowa i eksploatacja” Włodzimierza Skrzymowskiego, wydawnictwo KaBe Krosno 2003).

Jeżeli chodzi o zachowanie bezpiecznych odległości, nie można zapominać o bezpiecznych odległościach od napowietrznych linii energetycznych, które uzależnione są od napięcia znamionowego linii. I tak, przy napięciu znamionowym linii do 1 kV dopuszczalna odległość pozioma powinna wynosić 3 m; przy napięciu powyżej 1 kV do 30 kV - 5 m, przy napięciu powyżej 30 kV do 110 kV - 10 m, a przy napięciu powyżej 110 do 220 kV - 20 m.

Pracując w terenie należy pamiętać również o oddziaływaniu wiatru - prędkość wiatru podczas pracy nie może być większa niż 12,5 m/s.

Szkolenia dla konserwatorów podestów masztowych


Przypominamy o naszych szkoleniach dla konserwatorów podestów, w tym podestów masztowych. Kurs zakończony jest egzaminem UDT, dzięki któremu można zdobyć uprawnienia ważne na terenie całego kraju. Szkolenia przeprowadzamy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub w miejscu uzgodnionym z klientem. Szczegóły oferty pod linkiem:


Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza