niedziela, 1 grudnia 2019

Konserwacja suwnic w pytaniach i odpowiedziach


W dzisiejszym wpisie przedstawiamy kilka odpowiedzi na pytania związane z pracą konserwatora suwnic. Mogą być przydatne zarówno dla przyszłych konserwatorów jako forma utrwalenia wiedzy przed egzaminem UDT na konserwatora tego typu urządzeń transportu bliskiego, jak i dla wszystkich tych, którzy chcą odświeżyć posiadaną wiedzę. Konserwacja suwnic w pytaniach i odpowiedziach


Jak dzielimy suwnice ze względu na ich przeznaczenie?

Suwnice ze względu na ich przeznaczenie możemy podzielić na suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia oraz suwnice specjalne, takie jak lejnicze, czerpakowe, magnesowe, wsadowe, striperowe, kuzienne. 


Kiedy  należy zgłosić suwnicę do badania wykonywanego przez dozór techniczny?

Suwnicę należy zgłosić do Urzędu Dozoru Technicznego po wymianie takich elementów jak cięgna nośne, urządzenia chwytające, zespół napędowy, mechanizm podnoszenia oraz w przypadku naprawy mechanizmu podnoszenia, konstrukcji nośnej suwnicy, a także w przypadku zmiany miejsca pracy suwnicy wiążącego się z jej demontażem i ponownym montażem.


W jakie urządzenia chwytne może być wyposażona suwnica?

Wyróżniamy następujące urządzenia chwytne: zblocza linowe i haki oraz chwytaki. Zblocza linowe możemy podzielić na krótkie oraz długie. Chwytaki mogą być linowe, mechaniczne oraz elektromagnetyczne. 


  Jakie suwnice powinny być wyposażone w wiatromierze?

W wiatromierze powinny być wyposażone suwnice o konstrukcji wyższej niż 20 m, jak również te, które zagrożone są oddziaływaniem wiatru. 


Co to są sterowniki?

Sterowniki to elementy, które służą do sterowania silników pierścieniowych przez styczniki. Przez styki sterownika przepływa mały prąd sterowy. 


Co należy zrobić w przypadku wykrycia pęknięć w konstrukcji suwnicy?

Przede wszystkim należy bezzwłocznie wycofać suwnicę z eksploatacji i powiadomić o tym dozór techniczny. Po opracowaniu dokumentacji naprawy uszkodzonych miejsc i zatwierdzeniu jej przez dozór techniczny, należy zlecić wykonanie naprawy w upoważnionym do tego przez dozór techniczny zakładzie,  a po jej wykonaniu zgłosić suwnicę do badania technicznego w urzędzie dozoru technicznego. 


W jaki sposób należy przeprowadzić kontrolę bębna linowego?

Podczas kontroli bębna linowego suwnicy konserwator powinien sprawdzić stan rowków na bębnie linowym, zamocowań końca liny do bębna oraz ułożyskowanie bębna. Na końcu należy przesmarować łożyska bębna. 


Jakie czynności wchodzą w skład prób ruchowych?

W ramach wykonania prób ruchowych suwnicy konserwator powinien sprawdzić działanie blokady zerowej oraz łączników bezpieczeństwa, działanie przyrządów sterowniczych oraz mechanizmy podnoszenia, jazdy suwnicy i jazdy wózka.

Szkolenia na konserwatorów suwnic


Wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia konserwatora suwnic, zapraszamy na profesjonalne szkolenia dla konserwatorów UDT. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym przez komisją UDT – pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie uprawnień ważnych na terenie całej Polski.

Nasze szkolenia na konserwatorów suwnic realizują program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego i zapewniają doskonałe przygotowanie zarówno do teoretycznej, jak i praktycznej części egzaminu. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę szkoleniową – praktykujących operatorów i konserwatorów urządzeń transportu bliskiego oraz Inspektorów BHP. Więcej szczegółów pod linkiem:
Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza