niedziela, 28 października 2018

Przegląd gaśnic w zakładzie pracy


Przegląd gaśnic w zakładzie pracy


Obowiązek przeprowadzania przeglądów technicznych gaśnic oraz czynności konserwacyjnych nakłada na właścicieli tego sprzętu gaśniczego polskie prawo. Przeglądy powinny być wykonywane przez specjalistów posiadających niezbędną wiedzę i umiejętności w tym zakresie -  gwarantuje to zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Wykonanie tej usługi warto więc zlecić rzetelnej i profesjonalnej firmie. Taką właśnie jest Awans B.H.P. - dzięki nam przeglądy konserwacyjne gaśnic w zakładzie pracy będą przebiegały sprawnie i bezproblemowo z zachowaniem wszelkich niezbędnych terminów i formalności. 


Jak często należy wykonywać przeglądy gaśnic?  Terminy przeglądów okresowych gaśnic

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) :
“Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne (…) powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów”.

Częstotliwość przeprowadzania przeglądu gaśnicy precyzuje producent w instrukcji obsługi dołączonej do sprzętu. Należy jednak pamiętać, że przegląd ten nie może być wykonywany rzadziej niż raz w roku. Często producenci zalecają przeprowadzanie przeglądów co pół roku, a w przypadku gaśnic przechowywanych w warunkach niekorzystnych (na przykład duża wilgotność pomieszczenia) nawet częściej. Nie wolno również zapominać o dodatkowym obowiązku - raz na 5 lat należy koniecznie wymienić znajdujący się w gaśnicy środek gaśniczy.

Przeglądy techniczne kontrolne gaśnic

Kontrolne przeglądy techniczne gaśnic  wykonujemy niezależnie od przeglądów okresowych gaśnic. W jakich przypadkach należy gaśnicę poddać przeglądowi kontrolnemu? Jest kilka takich sytuacji:

 - po każdym uruchomieniu gaśnicy;

- kiedy zauważymy na gaśnicy  ślady uszkodzenia mechanicznego;

- kiedy zauważymy, że kontrolka z terminem ważności badań jest nieczytelna,

- w przypadku zerwania plomby umieszczonej przez producenta czy konserwatora na dźwigni uruchamiającej, na zaworze butli czy na zaworze bezpieczeństwa,

- w przypadku gaśnic wyposażonych w manometr, kiedy jego strzałka znajduje się poniżej zaznaczonego na zielono obszaru skali.

Przeglądy okresowe i kontrolne gaśnic z Awans B.H.P.

Szczegóły naszej oferty przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych gaśnic znajdują się na naszej stronie internetowej pod linkiem

Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski, gwarantując jak najwyższy poziom świadczonych usług oraz konkurencyjne ceny. Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza