środa, 24 października 2018

Łączniki bezpieczeństwa w dźwignikach


Łączniki bezpieczeństwa w dźwignikach

Dziś odpowiemy na pytanie - co to są łączniki bezpieczeństwa i jakie łączniki bezpieczeństwa znajdziemy w dźwignikach. Bazować będziemy na Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki (dalej - "rozporządzenie"). 


Co to są łączniki bezpieczeństwa?

Rozdział 4 Rozporządzenia -   "Obwody i łączniki bezpieczeństwa" §49 poświęcony jest łącznikom bezpieczeństwa. Na jego podstawie łączniki bezpieczeństwa możemy zdefiniować jako łączniki, które zapewniają bezpieczną eksploatację dźwignika na skutek wyłączenia danego mechanizmu napędowego.

Jakie łączniki bezpieczeństwa występują w dźwignikach?

Przykładami łączników bezpieczeństwa, w które wyposażone są dźwigniki, są chociażby łączniki krańcowe, wyłącznik awaryjny "STOP", łącznik ruchomej listwy bezpieczeństwa czy łączniki barier, drzwi i ogrodzeń. Zgodnie z rozporządzeniem:

"§49. 3. Zestyki łączników bezpieczeństwa powinny być rozwierane przez bezpośrednie działanie sztywnych części układu kinematycznego dźwignika, bez pośrednictwa sprężyn lub innych elementów elastycznych. W przypadku braku możliwości takiego działania powinna być stosowana samoczynna kontrola funkcjonowania łączników lub ich dublowanie."

zaś

"§49. 4. Łączniki elektroniczne zastosowane jako łączniki bezpieczeństwa powinny być wyposażone w układ samoczynnej kontroli działania, uruchamiający się co najmniej przy każdym załączeniu dźwignika do ruchu lub w układ samoczynnej kontroli dublowania."

Wyłącznik awaryjny STOP

Na szczególną uwagę zasługuje wyłącznik awaryjny "STOP", który powinien wyłączać wszystkie obwody siłowe. W przycisk ten powinno być wyposażone każde stanowisko sterowania dźwignika. Ponadto w pewnych przypadkach istnieje możliwość zastosowania dodatkowych wyłączników "STOP" dostępnych z poziomu roboczego, umieszczonych na oddzielnych częściach dźwignika.

Pamiętajmy, że łącznik "STOP" powinien być łącznikiem zestykowym, a przycisk łącznika "STOP" powinien wystawać ponad swoją obudowę. Co istotne, po ustąpieniu nacisku na przycisk łącznika, nie powinno nastąpić ponowne samoczynne załączenie łącznika głównego.

Szkolenie z obsługi dźwigników przemysłowych / podnośników samochodowych

Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę z zakresu dźwigników przemysłowych, zapraszamy na nasze szkolenia z obsługi dźwigników przemysłowych/ podnośników samochodowych. Do skorzystania z naszej oferty zachęcamy również pracodawców - to doskonały sposób na podniesienie/ uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji swoich pracowników. Szkolenie organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi oraz na terenie firmy klienta. Zapewniamy atrakcyjne ceny szkolenia, elastyczny grafik kursu, doświadczonych Instruktorów, dużą ilość godzin praktyki i jak najwyższy poziom merytoryczny zajęć. Szczegóły pod linkiem.

Zapraszamy! 


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza