niedziela, 17 grudnia 2017

Oznaczenie maszyn - oznakowanie CE


Oznaczenie maszyn - oznakowanie CE

Dziś kilka słów na temat oznaczenia maszyn. Jak wiadomo powinny być one oznaczone w sposób czytelny i trwały. Więcej obowiązków związanych z oznakowaniem maszyn (które dotyczą oczywiście również urządzeń transportu bliskiego) zawiera  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.  
Zgodnie z rozporządzeniem oznaczenie powinno zawierać:
ü   nazwę i adres producenta;
ü   oznakowanie CE;
ü   oznaczenie serii lub typu maszyny;
ü   numer seryjny (jeżeli jest stosowany);
ü   rok budowy maszyny (rok zakończenia procesu produkcji)


Oznakowanie CE

Zgodnie z rozporządzeniem oznakowanie maszyn powinno zawierać znak CE (składając się z liter „CE”). Gdzie na maszynie należy szukać tego oznakowania? Powinno być ono umiejscowione w bezpośredniej bliskości nazwy producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Znak powinien spełniać kilka podstawowych wymogów - przede wszystkim jego elementy powinny mieć taką samą wysokość, co więcej  nie może być ona  mniejsza niż 5 mm. Ponadto w momencie pomniejszenia lub powiększenia oznakowania CE należy zadbać o zachowanie  stosownych proporcji.

Informacje umieszczone na maszynach

Jakie jeszcze informacje powinny być umieszczone na maszynie? Przede wszystkim na maszynie powinny być naniesione pełne informacje dotyczące typu maszyny oraz takie, które są niezbędne do jej bezpiecznego użytkowania.

W przypadku maszyn przemieszczających się powinny znaleźć się   dodatkowo następujące informacje:
ü   moc minimalna, 
ü   masa dla najczęściej stosowanej konfiguracji maszyny, 
ü  jeżeli ma zastosowanie: maksymalna siła uciągu na haku sprzęgającym przewidziana przez producenta oraz maksymalne przewidziane przez producenta obciążenie pionowe haka sprzęgającego.
Jeśli natomiast mamy do czynienia z maszynami podnoszącymi, nie może na nich zabraknąć  danych dotyczących udźwigu nominalnego. Dane te powinny zostać umieszczone w widocznym miejscu. Pamiętać należy również o tym, że w przypadku uzależnienia udźwigu nominalnego od układu maszyny, każde stanowisko kierowcy musi być zaopatrzone w tablicę udźwigu, która będzie określała udźwig dla każdego układu maszyny. Zazwyczaj zalecaną formą prezentacji tych danych jest forma wykresu bądź tabeli. Na zakończenie warto podkreślić, że w przypadku maszyn, które przeznaczone są  do podnoszenia tylko i wyłącznie towarów (a nie ludzi), zaopatrzonych w podstawę ładunkową, umożliwiającą dostęp osobom, bezwzględnie powinny zostać one wyposażone w czytelne ostrzeżenia zabraniające podnoszenia osób. 
Więcej wiadomości na temat prawidłowego oznakowania urządzeń transportu bliskiego na naszych szkoleniach UDT - pełną ofertę szkoleń znajdziecie na stronie.  
Zapraszamy.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza