poniedziałek, 20 listopada 2017

Ubranie robocze pilarza


Ubranie robocze pilarza

Przystępując do pracy z piłą spalinową, musimy wiedzieć, jak prawidłowo, czyli z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, skompletować ubranie robocze pilarza.  Ze względu na odkrytą część tnącą piły łańcuchowej, posługiwanie się nią niesie wiele zagrożeń dla operatora. Z tego też względu, powinien być on  ubrany w ubranie specjalne, które posiada wewnętrzną warstwę termoizolacyjną z włókniny aramidowej. Włóknina w kontakcie z łańcuchem powoduje jego zablokowanie w przypadku odrzucenia piły w kierunku operatora. 

Ubranie ochronne dla pilarza - podstawowe zasady bhp!

Pamiętajmy, że osoby pracujące piłą spalinową, zatrudnione chociażby przy pozyskiwaniu drewna, muszą być wyposażone w obowiązujące na tym stanowisku środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Kategorycznie zabronione jest podejmowanie pracy z zastosowaniem pilarek spalinowych bez kompletnej ochrony głowy (czaszka, oczy, słuch), ochrony nóg i rąk.

 W specjalnych ubraniach w miejscach najbardziej narażonych na kontakt z łańcuchem piły podczas pracy producenci wstawiają włókninę powodującą zablokowanie łańcucha piły (na zdjęciu poniżej miejsce zaznaczone strzałką).


Obuwie pilarza powinno zawierać stalowe noski ochronne dla palców nóg. W przypadku ratowników pracujących piłą spalinową - pilarz powinien dodatkowo używać hełmu z opuszczonym wizjerem i specjalnych rękawic strażackich. Rękawice ochronne zabezpieczają przed wyślizgiwaniem się narzędzi i ochraniają ręce przed skaleczeniem.

Wszystkich zainteresowanych tematyką obsługi pilarek spalinowych zapraszamy na nasz kurs obsługi piły spalinowej. Zajęcia odbywają się na naszej hali szkoleniowej w Łodzi, lub na życzenie klienta na terenie jego firmy. Szkolenie dla pilarzy organizujemy zarówno dla pojedynczych osób, jak i grup zorganizowanych.

Pamiętajmy, że zgodnie z prawem przystępując do obsługi piły spalinowej musimy posiadać zaświadczenie o odbytym szkoleniu -

Dz. U. nr 161 poz 1141 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej:

"Do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie."

Nasze szkolenie złożone z części teoretycznej oraz praktycznej w pełni realizuje wymagania nałożone przez rozporządzenie i jest gwarancją zdobycia niezbędnej wiedzy, dzięki której piłę spalinową będziemy mogli obsługiwać z zachowaniem wszelkich zasad bhp. Pozwoli to uniknąć wielu niepotrzebnych i niebezpiecznych sytuacji. Po szczegóły dotyczące szkolenia dla operatorów piły spalinowej zapraszamy na naszą stronę internetową. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza