niedziela, 15 października 2017

Konserwacja wózków widłowych


Konserwacja wózków widłowych
Wszystkie urządzenia transportu bliskiego, w tym wózki widłowe muszą być objęte opieką konserwatorską. Zasady konserwacji wózki widłowych określone są przez polskie prawo, które nakłada na właściciela danego urządzenia obowiązek przeprowadzania przeglądów konserwatorskich. Wykonanie tej usługi można zlecić firmie zewnętrznej. Taką usługę posiada w swojej ofercie również nasza firma.
Przeglądy konserwacyjne wózków widłowych
W ramach przeglądów konserwacyjnych wózków widłowych nasi konserwatorzy sprawdzają stan techniczny mechanizmów napędowych, układów hamulcowych, cięgien nośnych i zamocowań, działanie elementów bezpieczeństwa, ograniczników ruchowych, urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych, oświetleniowych oraz prawidłowość obsługi danego wózka widłowego. 
Nie rzadziej niż co 12 miesięcy sprawdzają przez oględziny stan konstrukcji nośnej oraz instalacji ochrony przeciwpożarowej.
Wyniki przeglądów konserwatorskich nasi konserwatorzy odnotowują w dzienniku konserwacji. Zapisują w nich również rodzaj wykonanych na bieżąco napraw.

Przygotowanie wózka widłowego do odbioru przez UDT
Zachęcamy również do skorzystania z naszej oferty przeglądów technicznych przygotowujących do odbioru urządzenia przez UDT. Dzięki dobremu przygotowaniu wózka widłowego procedura rejestracji, z którą wiąże się m.in. odbiór urządzenia przez inspektorów UDT będzie jedynie czystą formalnością.
Konserwacja wózków cennik
Cena usługi konserwacji wózków widłowych uzależniona jest do rodzaju zlecenia i ustalana jest indywidualnie z klientem. Pamiętajcie, że dojeżdżamy na terenie całej Polski.
Wybór naszych konserwatorów to gwarancja profesjonalnej i terminowej realizacji usługi. Wszystkie szczegóły znajdziecie pod linkiem. Zapraszamy.
Konserwacja wózków jezdniowych - zakres działań
Pamiętajcie, że konserwujący w ramach usuwania usterek i  innych nieprawidłowości w działaniu wózków widłowych czy innego urządzenia transportu bliskiego może bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego dokonać wymiany elementów UTB, o ile mają one parametry techniczne i charakterystyki takie jak elementy wymieniane. Wszystkie nowe części muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją, muszą posiadać atesty lub świadectwa. Przed przystąpieniem do wymiany części i zespołów konserwator powinien sprawdzić, czy są one wykonane zgodnie z dokumentacją i nie posiadają wad i usterek. 

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć wykonanych podczas konserwacji wózka widłowego dla jednego z naszych klientów biznesowych. Na zdjęciach widzimy etap montowania masztu w wózku.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza