niedziela, 20 sierpnia 2017

Pracownicy ukraińscy w Polsce - podnoszenie kwalifikacji


Pracownicy ukraińscy w Polsce - podnoszenie kwalifikacji


Polska i Ukraina współpracują ze sobą na wielu płaszczyznach. Nie wszyscy wiedzą, że to właśnie obywatele Ukrainy są najliczniejszą grupą imigrantów zarobkowych w Polsce. Co ważne, zapotrzebowanie na pracowników ze Wschodu stale rośnie. Jak wyjaśnia Andrzej Kubisiak z Work Service
"Z naszych najnowszych badań wynika, że już prawie 40 proc. polskich firm planuje rekrutację pracowników z Ukrainy, ze względu na ogromne niedobory kadrowe. Na polskim rynku zaczyna po prostu brakować Polaków do pracy i co trzecia firma w kraju mówi, że te niedobory są naprawdę duże".
Szkolenie na wózki widłowe dla pracowników z Ukrainy, Mołdawii i Białorusi organizowane przez Awans B.H.P.

Ukraińcy zatrudnienie znajdują przede wszystkim w gospodarstwach domowych, w sektorze budowlanym, rolniczym, transporcie i handlu (patrz - link). 
Głównym powodem, dla którego mieszkańcy Ukrainy  poszukują zatrudnienia na polskim rynku są warunki ekonomiczne oraz niestabilna sytuacja polityczno-gospodarcza w ich kraju.
Należy podkreślić, że zatrudnianie obywateli Ukrainy przez polskie firmy generuje korzyści dla obu stron. Z tego też względu, jak zauważa Tomasz Hanczarek, prezes zarządu Work Service SA. :
"Warto zadbać o to, aby rynek pracy w Polsce był dostępny i atrakcyjny dla Ukraińców. Potrzebna jest większa liberalizacja przepisów dotyczących zatrudniania pracowników ze Wschodu, dostępność ofert pracy, wsparcie w zakresie wyrównania kwalifikacji,  nauce języka, czy wreszcie pomoc przy akomodacji w osiedleniu się na stałe".

Podnoszenie kwalifikacji pracowników z Ukrainy - kursy i szkolenia zawodowe

Szkolenie na wózki widłowe dla pracowników z Ukrainy, Mołdawii i Białorusi organizowane przez Awans B.H.P.

Lukę pracowniczą, która powstała i wciąż się powiększa, oraz braki kadrowe w Polsce możemy wypełnić zatrudniając imigrantów. Zachętą do przyjazdu i sposobem na ściągnięcie obywateli Ukrainy do Polski może być wsparcie ze strony pracodawców przejawiające się m.in. inwestowaniem w rozwój i podnoszenie kwalifikacji pracowników - obcokrajowców. Również inicjatywa pracowników - Ukraińców związana z rozwojem zawodowym jest mile widziana przez polskich przedsiębiorców. Dobrym kierunkiem są przede wszystkim szkolenia i kursy twarde, których ukończenie wiąże się ze zdobyciem konkretnych kwalifikacji i uprawnień.  Takimi są chociażby szkolenia UDT z obsługi urządzeń transportu bliskiego. Operator wózka widłowego, suwnicy, podestu czy żurawia musi posiadać legitymację UDT. Staje się specjalistą i co ważne zostaje zaliczony do grupy pracowników poszukiwanych, na których zapotrzebowanie ze strony pracodawców wciąż rośnie. Pełną listę szkoleń UDT dla operatorów UTB można znaleźć na stronie Awans B.HP. 
Wybierając szkolenia i decydując się na konkretną placówkę szkoleniową, warto zwrócić uwagę na warunki współpracy, jakie owa firma szkoleniowa oferuje.  Czy pomaga w realizacji formalności związanych z egzaminem zawodowym, czy oferuje usługi tłumacza, czy udostępnia swój własny sprzęt szkoleniowy?  Co warte uznania, dobre firmy szkoleniowe pomagają swoim kursantom również na etapie poszukiwania pracy.
Współpraca obywateli Ukrainy i polskich pracodawców ma przed sobą bardzo dobrą przyszłość, wzmacnianą przez ułatwione procedury legalizacji pracy tej grupy obcokrajowców w Polsce. Pracownicy ukraińscy swoją szansę na znalezienie atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy w Polsce zwiększają wykazując się inicjatywą i podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Jest to właściwa droga do ugruntowania swojej pozycji zawodowej na polskim rynku pracy.  


3 komentarze: