niedziela, 15 maja 2016

Przeglądy techniczne przygotowujące do odbioru urządzenia przez UDT


Przeglądy techniczne przygotowujące do

odbioru urządzenia przez UDT


Urządzenia techniczne, oprócz właściwego zaprojektowania i skonstruowania, muszą być również właściwie eksploatowane. To podstawowy warunek, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa i optymalizować efektywność pracy. Inspekcja właściwej eksploatacji urządzeń technicznych to element dozoru technicznego. Na stronie UDT (Urzędu Dozoru Technicznego), możemy znaleźć następującą informację:

Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne stwarzające zagrożenie poprzez rozprężanie cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.
 
 
Odpowiednie rozporządzenia dotyczące warunków technicznych dozoru technicznego określają formy, rodzaje, zakres i terminy  przeglądów technicznych - w tym przeglądów przygotowujących do odbioru urządzenia przez UDT. Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, które podlega dozorowi technicznemu, musimy uzyskać zgodę na jego eksploatację. W tym celu musimy złożyć pisemny wniosek o przeprowadzenie badania technicznego - wzór pisma znajdą Państwo na stronie UDT
wzór wniosku o przeprowadzenie badania przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację urządenia
 

Inspektor dozoru technicznego bada stan urządzenia, sprawdza oznakowanie i wyposażenie, przeprowadza próby techniczne przed uruchomieniem maszyny oraz podczas jej pracy. Cała procedura kończy się odpowiednim wpisem do księgi rewizyjnej urządzenia, stanowiącej zbiór protokołów dotyczących danego urządzenia.

Aby nasze urządzenie bezproblemowo przeszło odbiór przez UDT, wskazane jest przeprowadzenie przeglądu technicznego przygotowującego. Wyspecjalizowana i uprawniona do tego osoba sprawdza oznakowanie urządzenia pod względem wymogów UDT i  stan techniczny pojazdu. Konserwator przygotowuje urządzenie tak, by spełniało ono minimalne wymagania UDT, pozostawiając zaświadczenie o przejściu przeglądu i przygotowaniu do odbioru przez UDT.

Firma Awans B.H.P. obok bogatej oferty szkoleniowej posiada również usługi konserwatorskie, w tym przygotowujące do odbioru urządzenia przez UDT, jak również badania okresowe tych urządzeń. Sprawujemy  pełną opiekę konserwatorską nad  żurawiami przewoźnymi i przejezdnymi, HDSami, dźwigami, podestami przejezdnymi, wózkami widłowymi  i ładowarkami teleskopowymi.

Według polskiego prawa - rozporządzenie MGPiPS z dnia 29 października 2003 r Dz U nr 193 poz. 1890 załącznik nr 2 - przeglądy konserwatorskie żurawi przenośnych, przewoźnych i szybkomontujących powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 60 dni. W ramach naszych działań konserwatorskich sprawdzamy m.in. stan techniczny mechanizmów napędowych, układów hamulcowych, cięgien nośnych i ich zamocowań, działanie elementów bezpieczeństwa, urządzeń sterujących, sygnalizujących i oświetleniowych. Zapraszamy do dokładnego zapoznania się z naszą ofertą  Pomożemy zapewnić Ci bezpieczną eksploatację UTB i zrealizować podstawowe obowiązki prawne.  
http://www.awans-bhp.com/przeglady-konserwatorskie/
 


4 komentarze: