niedziela, 21 czerwca 2020

Szkolenia na wózki widłowe - uprawnienia operatora wózków widłowych


Szkolenia na wózki widłowe - uprawnienia operatora wózków widłowych

W dzisiejszym wpisie chcemy przypomnieć Wam o naszych szkoleniach na operatorów wózków widłowych i jeszcze raz zebrać w jednym miejscu najważniejsze wiadomości dotyczące uprawnień do obsługi tych urządzeń transportu bliskiego.Jak zapewne wiecie, zgodnie z nowelizacją ustawy o dozorze technicznym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2518) od 1 czerwca 2019 roku zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego do obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego mają charakter terminowy. Zniesione zostały również  obowiązujące kategorie uprawnień na wózki widłowe - 1WJO, 2WJO i 3WJO. Na chwilę obecną przyszły operator wózków ma do wyboru dwa warianty szkolenia:
-  wózki jezdniowe podnośnikowe z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem   (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, uprawnienia ważne 5 lat);
- wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnienia ważne 10 lat).
Należy pamiętać również o zniesieniu imiennych zezwoleń do obsługi wózków widłowych, które wystawiał pracodawca na podstawie ukończonego kursu z wynikiem pozytywnym. W rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym zostały podane terminy ważności imiennych zezwoleń.
I tak, zezwolenia wystawione:
-  do dnia 31 grudnia 2004 roku ważne są do dnia 31 grudnia 2023 r.,
-  do dnia 31 grudnia 2014 r. ważne są do dnia 31 grudnia 2026 r.,
- do dnia 1 stycznia 2015 r. ważne są do dnia 31 grudnia 2027 r.
Pamiętajmy, że jest to okres, w trakcie którego pracownicy mają szansę uzupełnić swoje kwalifikacje. Po upływie tych terminów imienne zezwolenia przestaną obowiązywać, a jedynym dokumentem uprawniającym do obsługi wózków widłowych będzie zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez UDT.

Profesjonale szkolenia operatorów wózków widłowych

Wszystkich, którzy chcą uzupełnić swoje kwalifikacje i zdobyć uprawnienia operatora wózków widłowych zapraszamy na nasze szkolenia. Oferta skierowana jest do osób indywidualnych, jak również do firm i przedsiębiorstw. Prowadzimy kursy w Łodzi na naszej hali szkoleniowej lub dojeżdżamy do klienta na teren jego firmy. Naszym kursantom zapewniamy m.in.:
·         przeprowadzenie szkolenia z bezpiecznej wymiany i eksploatacji butli gazowej LPG, 
·         organizację egzaminu UDT,
·         darmowe jazdy próbne,
·         darmowe dodatkowe zajęcia praktyczne – jeździsz ile chcesz,
·         praktykę na wózku widłowym w realiach pracy magazynowej,
·         w pełni oznaczoną i wyposażoną według przepisów bhp halę szkoleniową,
·         kilka rodzajów wózków jezdniowych z ważną decyzją UDT,
·         dodatkowe seminaria i kursy elektryczne pogłębiające uprawnienia UDT na wózek widłowy (atrakcyjne zniżki).
Więcej szczegółów dotyczących szkolenia znajdziecie pod linkiem https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/kursy-na-wozki-widlowe-jednodniowe-podnosnikowe/

Szkolenie z ewakuacji z wózka widłowego

Dodatkowo zachęcamy do skorzystania ze szkolenia z awaryjnego opuszczania z wózka specjalizowanego. Pamiętajmy, że wszystkie wózki widłowe z miejscem dla operatora, które można podnieść na ponad 3 metry powyżej podłoża muszą być wyposażone w urządzenie awaryjnego opuszczania. Każdy operator musi odbyć szkolenie dotyczące obsługi urządzenia awaryjnego opuszczania- taka informacja znajduje się w instrukcji obsługi danego urządzenia.  Operator bez odpowiedniego przeszkolenia w sytuacji nagłej nie będzie w stanie opuścić się z urządzenia za pomocą linki ewakuacyjnej.
Nasze szkolenie z ewakuacji z wózka widłowego obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, na których pracownicy poznają zasady bezpieczeństwa, ćwiczą prawidłowe i szybkie założenie uprzęży ewakuacyjnej, a następnie ewakuacje z wózka. Szkolenie odbywa się na terenie firmy klienta na jego sprzęcie, lub na naszej hali szkoleniowej i urządzeniach.
Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza