niedziela, 7 czerwca 2020

Profesjonalne wyliczanie resursu UTB na zlecenie klienta


Profesjonalne wyliczanie resursu UTB na zlecenie klienta


Od jakiegoś czasu dla wszystkich właścicieli urządzeń transportu bliskiego pojęcie resursu przestało być obce.  A wszystko to za sprawą Rozporządzenia  Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.  To właśnie to rozporządzenie nakłada obowiązek odtworzenia przebiegu eksploatacji urządzenia transportu bliskiego z myślą o dokonaniu jego oceny stanu technicznego i  określenia resursu. Dla wszystkich, którzy mają problem z poprawnym wyliczeniem resursu dla swoich urządzeń przygotowaliśmy szybkie i bezproblemowe rozwiązanie. Nasz specjalista od resursu UDT, konserwator  UTB z wieloletnim doświadczeniem, wyliczy dla Was resurs urządzenia na podstawie specjalnego wywiadu i przesłanych informacji. Ze względu na panującą epidemię rozwiązanie to jest  szczególnie korzystne dla wszystkich posiadających urządzenia transportu bliskiego. Co to jest resurs?


Przypomnijmy, że zgodnie z paragrafem  2. rozporządzenia resurs  to:

"parametry graniczne  stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania."

Jak możemy przeczytać na branżowym  blogu Wózek Instruktor:

"Określenie stopnia wykorzystania resursu odnosi się do wszystkich urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu. Aby prawidłowo określić stopień wykorzystania resursu urządzenia eksploatujący powinien na bieżąco prowadzić odpowiedni rejestr warunków eksploatacji UTB, w tym jego poszczególnych mechanizmów. Te ostatnie mogą bowiem osiągnąć swój resurs w różnych terminach." [link]

Ustawodawca przewidział sytuację, w której eksploatujący urządzenie transportu bliskiego nie będzie znał historii eksploatacji urządzenia (brak rejestracji przebiegu eksploatacji UTB z przyczyn niezależnych od eksploatującego), a w  związku z tym  jego resursu. Ma on wówczas obowiązek określić go na podstawie "aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej".

Obliczanie resursu UTB - zlecenie usługi / szkolenia


Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty obliczenia resursu dla poszczególnych urządzeń - nasi specjaliści określą resurs dla danego urządzenia, kompleksowo oszacują bezpieczny czas eksploatacji oraz sporządzą niezbędną dokumentację.  Zapraszamy również na profesjonalne szkolenia z obliczania resursu UTB - nasz specjalista wytłumaczy jak odtworzyć przebieg eksploatacji dla danego urządzenia.

Wszystkie niezbędne informacje na temat usługi wyliczania resursu oraz na temat szkoleń z prawidłowego wyliczania resursu urządzeń znajdują się pod linkiem https://awans-bhp.pl/resurs-obliczanie-i-szkolenia/
Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza