niedziela, 8 marca 2020

Jak zdobyć uprawnienia wydawane przez SEP?


Jak zdobyć uprawnienia wydawane przez SEP?

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest organizacją pozarządową zrzeszającą elektryków polskiego pochodzenia. Uprawnienia SEP można zdobyć odbywając jeden z trzech prowadzonych przez nas kursów i zdając egzamin przed komisją SEP. 

Rodzaje szkoleń zakończonych egzaminem przed komisją SEP


Do wyboru nasi kursanci mają trzy rodzaje szkoleń kończących się egzaminem przed komisją SEP:

- szkolenia na uprawnienia elektryczne Grupa 1 G1
- szkolenia na uprawnienia energetyczne Grupa 2 G2
- szkolenia na uprawnienia gazowe Grupa 3 G3.

Jakie uprawnienia zyskasz po naszym kursie elektrycznym grupa G1?Kurs elektryczny do 1 kV i powyżej 1kV przygotowuje do egzaminu przed komisją SEP, po którym dostaniesz odpowiednie uprawnienia SEP Grupy G1 D i E lub E.
Grupa elektryczna 1 obejmuje następujące urządzenia i instalacje elektryczne:
· urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
· urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
· urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
· zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV,
· urządzenia elektrotermiczne,
· urządzenia do elektrolizy,
· sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
· elektryczną sieć trakcyjną,
· elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
· aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowanie i zabezpieczenie urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Jakie uprawnienia zyskasz po naszym kursie energetycznym G2?Uprawnienia energetyczne G2 wydawane przez Stowarzyszenienie Elektryków Polskich ( SEP) to uprawnienia zezwalające na eksploatację urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło, wykonywanie prac obejmujących konserwację, montaż i prace naprawcze, obsługę urządzeń energetycznych oraz prace kontrolne i pomiarowe przy tych urządzeniach np. przy kotłach.

Jakie uprawnienia zyskasz po naszym kursie gazowym G3?Szkolenie gazowe G3 adresujemy do osób, które chcą zdobyć uprawnienia niezbędne do pracy przy dozorze i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących, przetwarzających i zużywających paliwa gazowe. Na kurs zapraszamy również wszystkich, którzy chcą odświeżyć zdobytą wcześniej wiedzę z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Szkolenia na uprawnienia SEP organizujemy na naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub w siedzibie firmy klienta w całej Polsce.

Szczegóły dotyczące szkoleń pod linkiem: https://awans-bhp.pl/uprawnienia-g1-g2-g3/

Zapraszamy!


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza