niedziela, 1 marca 2020

Programy szkoleń UDT


Programy szkoleń UDT


Wielokrotnie podkreślaliśmy, że wszystkie nasze szkolenia, zarówno te dla operatorów, jak i konserwatorów UDT, realizowane są w oparciu o programy szkoleń zatwierdzone przez UDT.  Co oznacza to dla kursantów? Podstawę rzetelnego i skutecznego przygotowania do egzaminu przed komisją UDT.

Programy szkoleń muszą zostać opracowane z uwzględnieniem  minimalnych wymagań Urzędu Dozoru Technicznego zawartych w dokumencie "Minimalne wymagania dotyczące programów szkoleń  dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego (UTB)"
(https://www.udt.gov.pl/images/uzgadniane_szkolen/Program_obsluga_UTB.pdf)


Programy szkoleń na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia


Program szkoleń na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia uzgadniany jest na podstawie ustawy z dnia   21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Programy szkoleń na wózki inne niż wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia


Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie UDT (https://www.udt.gov.pl/programy-szkolen) firmy szkoleniowe mają dwie możliwości:

- skorzystania z opracowanego przez UDT programu szkolenia;

- zdobycia zatwierdzenia przez UDT opracowanego przez wnioskodawcę programu szkolenia;

Podstawą prawną takiego rozwiązania jest § 4 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Kto może prowadzić szkolenia UDT?


Zagadnieniem związanym z realizacją programów szkoleń dla operatorów UDT  jest kwestia uprawnień/ kwalifikacji osób przeprowadzających szkolenie. Zgodnie z zaleceniami UDT:

"O doborze kadry dydaktycznej na potrzeby organizowanego szkolenia każdorazowo decyduje kierownik jednostki szkolącej z zachowaniem podstawowych zasad określonych w programach szkolenia."

Ponadto:

"Użytkownik zobowiązany jest do doboru kadry dydaktycznej, która posiada niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu szkolenia oraz doświadczenie w zakresie zagadnień poruszanych na szkoleniu. Instruktorzy, czyli osoby prowadzące zajęcia praktyczne, muszą posiadać dodatkowo odpowiednie kwalifikacje do obsługi urządzeń technicznych w zależności od rodzaju wózków jezdniowych objętych tematyką prowadzonego szkolenia." [https://www.udt.gov.pl/programy-szkolen]Szkolenia operatorów UDT


Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji zapraszamy na profesjonalne szkolenia dla operatorów UDT - operatorów wózków widłowych, podestów, suwnic, żurawi i dźwigów.  Gwarantujemy solidne przygotowanie do egzaminu, atrakcyjne ceny i indywidualne podejście do klienta. Zapraszamy już dziś.

Szczegóły dotyczące szkoleń znajdziecie pod linkiem: https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza