niedziela, 10 maja 2020

Szkolenia na operatorów UDT i egzaminy UDT w okresie pandemii


Szkolenia na operatorów UDT i egzaminy UDT w okresie pandemii


Ze względu na panującą epidemię koronawirusa jednym z częściej zadawanych nam pytań,  jest to dotyczące organizacji szkoleń i egzaminów UDT. Chcemy poinformować, że wciąż przeprowadzamy szkolenia UDT zakończone egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, ale z zachowaniem pewnych dodatkowych obostrzeń związanych z zachowaniem bezpieczeństwa.

Zachęcamy również do skorzystania z możliwości przeprowadzania szkoleń na operatorów UDT (wózków widłowych, podestów, suwnic, dźwigów towarowo-osobowych, żurawi) na terenie firmy klienta.  Szczegóły znajdują się na naszej stornie internetowej https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/Warunki przeprowadzania egzaminów na obsługę UTB w czasie obowiązywania epidemii COVID 19


Egzaminy UDT, zarówno część teoretyczną jak i praktyczną, zaleca się organizować na wolnym powietrzu. Nie dotyczy to oczywiście sytuacji, kiedy urządzenie transportu bliskiego nie może pracować na zewnątrz.

Na czas trwania egzaminu zapewniamy dostęp do środków dezynfekcyjnych oraz ochrony osobistej - maseczek i rękawiczek.       Zapewniamy również warunki umożliwiające zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobami. Miejsce egzaminu przed przystąpieniem do jego rozpoczęcia, zatwierdza komisja egzaminacyjna.

Część teoretyczna egzaminu nadal pozostaje w formie pisemnej.

Jeśli nie ma możliwości przeprowadzenia egzaminu na zewnątrz, np. z powodu warunków atmosferycznych, egzamin może być zorganizowany na sali, która każdorazowo uprzednio musi zostać zdezynfekowana i przewietrzona. Maksymalna liczba osób, które mogą przystąpić jednocześnie do egzaminu wynosi 10, z zachowaniem minimalnej odległości między osobami wynoszącej 1,5 metra.

W przypadku egzaminu praktycznego dezynfekcję UTB przeprowadzamy przed każdym egzaminowanym.

Szkolenia na operatorów urządzeń transportu bliskiego w czasie obowiązywania epidemii (COVID19)


Wszystkich, którzy pomimo panującej sytuacji epidemiologicznej, chcą poszerzyć swoje kwalifikacje (z zachowaniem wszelkich środków ostrożności) zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń na operatorów urządzeń transportu bliskiego. Szkolenia przeprowadzamy na naszej hali szkoleniowej, jak również na terenie firmy klienta, co jest szczególnie korzystne ze względów organizacyjnych i czasowych zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników. Pełna oferta szkoleń znajduje się na naszej stronie internetowej: https://awans-bhp.pl/ . Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami kursów na operatorów wózków widłowych, suwnic, żurawi, podestów czy dźwigów towarowo-osobowych, a w razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów dostępnymi na naszej stronie internetowej. Zapraszamy!


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza