wtorek, 20 czerwca 2017

Praca konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych

Praca konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych


Każdy konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych musi posiadać stosowne uprawnienia, potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności. O tym, jak takie uprawnienia zdobyć pisaliśmy już wczoraj w poście: Jak zostać konserwatorem wózków widłowych (jezdniowych podnośnikowych IWJO)? . Dziś kilka słów na temat podstawowych zadań i obowiązków konserwatora wózków widłowych. A po szczegółowe informacje, przydatne wskazówki i porady zapraszamy na kurs dla przyszłych konserwatorów UDT - szczegóły pod linkiem.

 Poniższy materiał został opracowany na podstawie książki "Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia", Wydawnictwo KaBe, Krosno 2006

Podstawowe obowiązki konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych

 Każdy operator wózków jezdniowych musi przestrzegać kilku podstawowych zasad. Pierwszą z nich jest zapoznanie się i przestrzeganie instrukcji konserwacji wydanej przez wytwórcę danego wózka. Do podstawowych zadań osoby zajmującej stanowisko konserwatora UTB jest usuwanie usterek oraz wszelkich nieprawidłowości w działaniu wózków jezdniowych. Konserwator zobowiązany jest również do przeprowadzania przeglądów w ściśle określonych terminach obejmujące swoim zakresem czynności wskazane przez producenta w dokumentacji techniczno-ruchowej. Warto zaznaczyć, że wszelkie czynności konserwacyjne konserwator powinien wykonywać w obecności pomocnika. Co ważne, konserwator może bez uzgodnienia z właściwą jednostką dozoru technicznego dokonać wymiany elementów wózka, pod warunkiem że będą miały one parametry techniczne takie same, jak elementy wymieniane. 

Jak przebiegają przeglądy konserwacyjne?

Jak już wspomnieliśmy, terminy kolejnych przeglądów oraz ich zakres określone są w instrukcji eksploatacji wózka. Przegląd konserwacyjny należy rozpocząć od sprawdzenia, czy instrukcja eksploatacji jest przestrzegana przez osoby eksploatujące wózek. Konserwator w dalszej kolejności powinien sprawdzić stan techniczny mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań. Skontrolować działanie elementów bezpieczeństwa, ograniczników ruchowych, urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych oraz oświetleniowych.
Nie rzadziej niż co 12 miesięcy (chyba że instrukcja eksploatacji podaje inaczej) konserwator musi sprawdzić stan konstrukcji nośnej wózka - w tym zwrócić szczególną uwagę na połączenia spawane oraz rozłączne. Wynik przeprowadzonych czynności konserwacyjnych musi zawsze odnotować w dzienniku konserwacji. Wpis powinien zawierać dokładną datę oraz podpis osoby konserwującej dane urządzenie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości skutkujących wyłączeniem wózka z eksploatacji, konserwator natychmiast musi powiadomić o tym fakcie eksploatującego dane urządzenie. 

1 komentarz:

  1. Super artykuł- zresztą jak każdy. Panie Szymonie proszę odpisać w wolnej chwili na e-mail - wysłałem wczoraj na adres sszporak@gmail.com Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń