poniedziałek, 19 czerwca 2017

Jak zostać konserwatorem wózków widłowych (jezdniowych podnośnikowych IWJO)?


Jak zostać konserwatorem wózków widłowych (jezdniowych podnośnikowych IWJO)?


Dziś parę praktycznych porad i informacji dotyczących tego, jak zostać konserwatorem wózków widłowych, a dokładniej jak zostać konserwatorem ładowarek teleskopowych czyli wózków jezdniowych podnośnikowych IWJO.
 
 
Aby zdobyć uprawnienia konserwatora wózków widłowych, w tym konserwatora ładowarek teleskopowych, należy przede wszystkim zdać egzamin przed komisją UDT. Pozytywny wynik egzaminu stanowi podstawę do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego, ważnego z dowodem osobistym. Co ważne, zaświadczenie ważne jest bezterminowo na terenie całej Polski.
Do egzaminu przystąpić mogą osoby, które spełniają łącznie 3 warunki: 
  • ukończyły 18 lat;
  •  złożyły wypełniony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji w oddziale UDT - warto zaznaczy, że dobre firmy szkoleniowe tą część obowiązków związanych z egzaminem UDT przejmują na siebie - to wygodne dla kursantów rozwiązanie praktykuje również Awans B.H.P. - szczegółowe informacje na temat kursu konserwatora UDT - konserwatora wózków widłowych w tym ładowarek teleskopowych znajdziecie pod linkiem:
  •  dołączy do wniosku potwierdzenie dokonania opłaty za sprawdzenie kwalifikacji - dobra firma szkoleniowa pomoże zrealizować również i ten obowiązek. 
 
Aby egzamin ukończyć z wynikiem pozytywnym, należy się do niego odpowiednio przygotować. Z doświadczenia wiem, że najlepszym sposobem jest wybór dobrej placówki szkoleniowej. Podstawą szybkiego przyswojenia wiedzy w wielu przypadkach jest bowiem dobry instruktor, który w przystępny sposób przekaże niezbędną wiedzę i umiejętności.

Jak wygląda egzamin na konserwatora wózków widłowych - ładowarek teleskopowych?

Należy pamiętać, że egzamin składa się z 2 części - z  egzaminu ustnego z wiedzy teoretycznej oraz z egzaminu praktycznego polegającego na sprawdzeniu umiejętności w zakresie konserwacji ładowarek teleskopowych.
Kandydaci na konserwatora w trakcie egzaminu muszą wykazać się znajomością: 
  •  podstawowych obowiązków konserwatora
  •  warunków eksploatacji lub opracowanych na ich podstawie instrukcji eksploatacji ładowarek teleskopowych instrukcji ładowarek teleskopowych;
  •  budowy ładowarek teleskopowych;
  • zasad wykonywania czynności konserwacyjnych przy ładowarkach teleskopowych;
  • norm i warunków technicznych dozoru technicznego;
  •  przepisów prawnych i bhp związanych z konserwacją ładowarek teleskopowych;
oraz praktyczną umiejętnością konserwacji ładowarek teleskopowych.
Kandydat na konserwatora ładowarek musi posiadać podstawową umiejętność czytania schematów ideowych elektrycznych, hydraulicznych, rysunku technicznego oraz korzystania z rysunków podzespołów.
W trakcie egzaminu sprawdzana jest również znajomość podstawowych pojęć i jednostek elektrotechnicznych i mechanicznych, technicznych nazw zespołów i części ładowarek teleskopowych, kryteriów zużycia, działania i budowy zespołów napędowych i urządzeń bezpieczeństwa, nastaw  danych regulacyjnych.
W celu sprawdzenia praktycznej umiejętności konserwacji ładowarki teleskopowej komisja prosi egzaminowanego o dokonanie opisu poszczególnych czynności wykonywanych podczas konkretnego, zadanego przez komisję zadania związanego z konserwacją ładowarki - z uwzględnieniem zasad bhp, norm, warunków technicznych dozoru technicznego oraz instrukcji eksploatacji ładowarki teleskopowej. 
Konserwator wózków widłowych specjalizowanych to specjalista, przed którym otwierają się nowe możliwości zawodowe. Jeśli powyższy opis drogi uzyskania uprawnień konserwatora ładowarek teleskopowych wydał się wam trudny i skomplikowany, radzimy zdać się na specjalistów i zgłosić się do dobrej i sprawdzonej firmy szkoleniowej, która pomoże Wam krok po kroku zrealizować wszystkie wymagania stawiane kandydatom na konserwatorów ładowarek teleskopowych. Zapraszamy!

 

 

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza