czwartek, 6 kwietnia 2017

Szkolenia na piły spalinowe i urządzenia transportu bliskiego a praca w tartaku i stolarni


Szkolenia na piły spalinowe i urządzenia transportu bliskiego  a praca w tartaku i stolarni


Pracę w stolarniach i tartakach mogą znaleźć zarówno profesjonalni operatorzy piły spalinowej, jak również operatorzy urządzeń transportu bliskiego, w tym operatorzy wózków jezdniowych, operatorzy dźwignic - suwnic, żurawi czy operatorzy ładowarek. Polskie prawo wymaga, aby osoby podejmujące się pracy na wyżej wspomnianych stanowiskach posiadały stosowne umiejętności i wiedzę potwierdzoną odpowiednimi uprawnieniami. Są to środki niezbędne do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Aby zdobyć wymagane uprawnienia, kandydaci na operatorów urządzeń transportu bliskiego czy przyszli pilarze,  mogą przystąpić do kursów przygotowujących do egzaminów. Na temat tego, jak owe kursy wyglądają, przeczytacie na stronach:
- kurs obsługa pilarek
- kurs na wózek widłowy
- kurs na ładowarki
- kurs na suwnice I S i II S
- kurs na żurawie

Podczas zajęć kursanci uczą się przyszłego zawodu oraz zasad bezpiecznej pracy operatora stosowanego sprzętu. Wiedza ta pozwoli zapobiegać wypadkom, które mogłyby się wydarzyć  podczas wykonywania codziennych obowiązków.
 
 
 
Jak ważne jest przestrzeganie zasad bhp,  uświadamiają dane dotyczące liczby wypadków przy pracy w zakładach produkujących wyroby tartaczne i z drewna - w latach 2010 - 2014 liczba poszkodowanych wynosiła 508 osób. Są to dane udostępnione przez PIP w związku z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Te niepokojące dane były jedną z przyczyn zorganizowania przez PIP kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna”. W skrócie jest to program prewencyjno-kontrolny mający na celu zmniejszenie zagrożeń w tartakach i zakładach stolarskich. Więcej na temat kampanii znajdziecie na stronie.
 
Tymczasem Waszej uwadze polecamy film "Bezpieczeństwo pracy w tartakach".

Warto zwrócić szczególną uwagę na takie kwestie poruszane w filmie jak:

Środki ochrony indywidualnej operatora pilarki łańcuchowej

 • środki ochrony głowy - hełmy ochronne
 • środki ochrony twarzy i oczu - przyłbice
 • środki ochrony słuchu - nauszniki przeciwhałasowe
 • środki ochrony kończyn górnych - rękawice ochronne
 • środki ochrony kończyn dolnych - buty antyprzecięciowe z antypoślizgowymi podeszwami i ochroną palców
 • odzież ochronna - spodnie anty przecięciowe, kamizelki ostrzegawcze, w razie potrzeby kurtki przeciwdeszczowe i ocieplane

Transport wewnątrzzakładowy

drogi transportowe, dopuszczalne prędkości środków transportowy
Transport wewnątrzzakładowy w zakładach tartacznych może być realizowany przy użyciu:
 • wózków jezdniowych na kołach ogumionych bez napędu,
 • wózków szynowych bez napędu
 • wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • przenośników cięgnowych (taśmowych, łańcuchowych, linowych)  lub rolkowych
 • dźwignic (wciągarek bębnowych, suwnic, żurawi)
 •  ładowarek ze stosownym osprzętem. 
Przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego mogą być zatrudniane tylko osoby o kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego rodzaju urządzenia.  

Środki organizacyjne wpływające na poziom bezpieczeństwa

 • szkolenia stanowiskowe
 • wydawanie i egzekwowanie instrukcji bezpieczeństwa wykonywania pracy
 • planowanie i wykonywanie przeglądów, konserwacji i remontów
 • nadzór osób kierujących pracownikami nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp
 • szkolenia okresowe i doskonalące wiedzę pracowników o zagrożeniach


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza