środa, 1 lutego 2017

Ochrona przeciwpożarowa i bhp


Ochrona przeciwpożarowa a szkolenia bhp


Zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (J.t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353; Dz. U. z 2012 poz. 908) właściciel budynku czy obiektu budowlanego ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych. To na właścicielu firmy  spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom ochrony przeciwpożarowej. W związku z powyższym musi on:
"1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. " 
 
 
Zgodnie z podpunktem 6. art. 4. 1. na pracodawcy spoczywa obowiązek zapoznania pracowników nie tylko z przepisami bhp, ale również z przepisami przeciwpożarowymi. Nie wiąże się to jednak  z organizacją dodatkowych szkoleń, gdyż podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru omawiane są podczas szkoleń bhp.
 
Szczegółowy program szkoleń bhp znajdziecie na stronie. Publikujemy tam również szczegóły naszej oferty szkoleniowej dotyczącej szkoleń bhp - wstępnych ogólnych i okresowych dla pracowników i pracodawców wraz z programami szkoleniowymi dopasowanymi do konkretnych stanowisk pracy. Zapraszamy!

1 komentarz:

  1. I rzeczywiście pracodawca powinien to zrobić, a nie tylko machnąć ręką i podpisać gdzie trzeba. A potem się dziwić, że pracownicy nie wiedzą nawet gdzie jest gaśnica...

    OdpowiedzUsuń