poniedziałek, 6 grudnia 2021

Szkolenie z obliczania resursu – wszystko co musisz wiedzieć

 

Szkolenie z obliczania resursu – wszystko co musisz wiedzieć

Odkąd na mocy Rozporządzenia  Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego nałożono na właścicieli utb obowiązek odtworzenia przebiegu eksploatacji danego urządzenia, dokonania oceny jego stanu technicznego oraz określenia resursu pożądaną umiejętnością osób pracujących w branży urządzeń transportu bliskiego jest poprawne wyliczanie resuru. Aby mieć pewność, że robimy to we właściwy sposób, warto odbyć profesjonalne szkolenie, podczas którego doświadczony konserwator urządzeń oraz specjalista od resursu UDT podzieli się cennymi wskazówkami, zaleceniami i uwagami płynącymi z dotychczasowej praktyki.Czemu warto ukończyć profesjonalne szkolenie z wyliczania resursu utb?

Należy pamiętać, że aby „prawidłowo określić stopień wykorzystania resursu urządzenia eksploatujący powinien na bieżąco prowadzić odpowiedni rejestr warunków eksploatacji UTB, w tym jego poszczególnych mechanizmów. Te ostatnie mogą bowiem osiągnąć swój resurs w różnych terminach." [link] W przypadku braku historii eksploatacji urządzenia z przyczyn niezależnych od eksploatującego, zgodnie z rozporządzeniem osoba określająca resurs danego urządzenia powinna podczas jego określania bazować na „aktualnym stanie wiedzy technicznej i dobrej praktyce inżynierskiej”. Dobra praktyka inżynierska wymaga zaś umiejętnego wykorzystania wiedzy zawartej w specyfikacjach technicznych takich jak chociażby obowiązujących normach PN, EN, DIN, ASME, ISO czy FEM. Tylko wówczas będziemy w stanie postawić wiarygodne wnioski, które następnie zapiszemy w postaci stosownego orzeczenia i przedstawimy je inspektorowi Urzędu Dozoru Technicznego.  

Bez wątpienia nie jest to łatwe zadanie. Uczestnicy naszego szkolenia z wyliczania resursu  z całą pewnością uzyskają odpowiedź na naglące pytania i rozwieją wiele wątpliwości dotyczących newralgicznych kwestii.

Kursanci zdobędą umiejętności skutecznego wyliczania resursu oraz  sporządzania dokumentacji zgodnej z przepisami. Dzięki temu w przyszłości będą w stanie uniknąć popularnych błędów popełnianych podczas wyliczania resursu dla wózków widłowych, suwnic, żurawi czy podestów.

Wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu wyliczania resursu, zapraszamy na nasze profesjonalne szkolenie. Szczegóły dotyczące kursów – terminów oraz ceny – uzyskacie pod numerem telefonu 737-466-997.

Więcej szczegółów na stronie: https://awans-bhp.pl/resurs-obliczanie-i-szkolenia/

Jednocześnie przypominamy, że ze względu na panującą epidemię koronawirusa wprowadziliśmy dodatkowe zasady bezpieczeństwa, dzięki którym możliwe jest przeprowadzenie szkoleń w ramach nowego rygoru sanitarnego.

Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz