niedziela, 6 czerwca 2021

Palety EPAL – szkolenie z identyfikacji i użytkowania palet

 

Palety EPAL – szkolenie z identyfikacji i użytkowania palet

Palety EPAL to rodzaj palet, które mogą produkować i wprowadzać do obrotu jedynie jednostki posiadające specjalną licencję. Każda paleta EPAL musi posiadać certyfikat świadczący o jej legalności. Na rynek mogą niestety trafić palety sfałszowane, a za obrót takimi paletami można zostać poddanym karze grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do 2 lat.

Art. 305 ust.1 ustawy Prawo własności przemysłowej.

„Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Z tego też względu warto dowiedzieć się, jak odróżnić paletę legalną, certyfikowaną od tej podrobionej. Wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznego obrotu paletami można zdobyć podczas naszego szkolenia z zarządzenia paletami. Szkolenie adresujemy do wszystkich pracowników odpowiedzialnych w firmie za gospodarkę paletową oraz przepływ i identyfikację palet na każdym poziomie operacyjnym. Palety EPAL

Istnieje kilka rodzajów palet EPAL: EPAL 1, EPAL 2, EPAL 3, EPAL 6 czy EPAL 7. Najpopularniejsze są palety EPAL 1 – drewniane palety o wymiarach 800 x 1200 mm. Jest to paleta czterowejściowa.  Oznaczenie EPAL powinno znajdować się na wszystkich wspornikach zewnętrznych. Mogą posiadać również oznaczenie EPAL i EUR na przeciwległych wspornikach zewnętrznych skrajnych.

Czego nauczysz się na naszym szkoleniu z zarządzania paletami?

W czasie naszego szkolenia skupimy się na przekazaniu naszym kursantom niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu:

·         rozróżniania palet legalnych (zgodnych z obowiązującymi przepisami i wymogami) od palet sfałszowanych,

·         określania właściwych wymiarów – grubości desek, wymiarów słupków;

·         rozpoznawania uszkodzeń dopuszczających palety do obrotu (żółta karta oceny palet ECR, EPAL) oraz uszkodzeń eliminujących je z obrotu (karta czerwona).

Więcej szczegółów dotyczących szkolenia i omawianych zagadnień znajduje się na naszej stronie internetowej:

https://awans-bhp.pl/szkolenie-identyfikacja-palet-eur-epal/

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami oraz do skontaktowania się z naszymi Instruktorami:

https://awans-bhp.pl/kontakt/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz