poniedziałek, 20 marca 2017

Kiedy można bezpiecznie użytkować wózek widłowy?

Kiedy można bezpiecznie użytkować wózek widłowy?


Jednym z najczęściej padających pytań podczas kursów na wózki widłowe  jest to, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na wózku widłowym. Nasi kursanci często pytają instruktorów, kiedy można bezpiecznie użytkować wózek widłowy. Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy uwzględnić kilka kwestii, gdyż tylko całościowe podejście do tematu pozwoli zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracy operatora wózków widłowych oraz osób znajdujących się w pobliżu miejsca pracy.
 
 
 
Przede wszystkim o bezpieczeństwo pracy na wózku widłowym właściciel sprzętu musi zadbać już na samym początku, to znaczy przed przystąpieniem do jego eksploatacji. Przed dopuszczeniem wózka do pracy musi przejść on pozytywnie badania ewidencyjne. Właściciel sprzętu musi zarejestrować go w Urzędzie Dozoru Technicznego.
 
Przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację inspektor dozoru technicznego wykonuje, w obecności przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę, czynności dozoru technicznego m. in.:
  • dokonuje badania stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowania,
  • przeprowadza próby techniczne przed uruchomieniem urządzenia oraz w warunkach jego pracy.
Po przejściu takiego badania mamy pewność, że sprzęt spełnia wszelkie wymogi i bezpiecznie możemy udostępnić go naszym pracownikom do eksploatacji.
 
Kolejnym ważnym punktem na drodze do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na wózku widłowym jest dbanie o stan techniczny urządzenia. Należy pamiętać, że brak odpowiedniej konserwacji maszyny jest jednym z częstszych przyczyn  wypadków. Zgodnie z Dz.U. nr 79 poz. 849 z późniejszymi zmianami Dz. U. nr 50 poz. 426, konserwacja wózków widłowych należy do obowiązków prawnych spoczywających na barkach właściciela urządzenia. Dla każdego wózka musi  prowadzić on księgę rewizyjną, dziennik konserwacji oraz kompletować wszelkie protokoły z dodatkowych pomiarów takich jak chociażby pomiary elektryczne. Co ważne, w zależności od rodzaju wózka, podlega on albo pod dozór pełny, albo pod dozór ograniczony. Te pierwsze (wózki z wysięgnikiem, wózki z osobą podnoszoną wraz z ładunkiem, wózki podestowe lub z siedziskiem dla obsługującego) muszą być poddawane badaniom okresowym i doraźnym raz w roku. Aby zapewnić odpowiedni stan techniczny wózka i mieć pewność, że dane urządzenie jest gotowe do badania przeprowadzanego przez UDT, właściciel konserwację wózków może zlecić profesjonalnej firmie oferującej opiekę konserwatorską urządzeń transportu bliskiego. Wówczas dopilnowanie wszelkich terminów czy bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzenia spoczywa na barkach specjalistów, z których usług korzystamy.
 
Kolejną z ważniejszych kwestii związanych z bezpiecznym użytkowaniem wózka widłowego jest postawa operatora. To właśnie od jego koncentracji i skupienia zależy bezpieczeństwo jego oraz osób postronnych. Należy pamiętać, że operatorem wózków widłowych może być jedynie osoba posiadająca stosowne uprawnienia (więcej na ten temat na stronie). Wiedza i umiejętności zdobyte podczas kursu przygotowawczego są nieprzecenione w codziennej pracy operatora. Podczas zajęć przyszły operator dowiaduje się, jakie są jego formalne obowiązki, jak bezpiecznie wykonywać swoją pracę i na co zwracać największą uwagę. Późniejsze zawodowe doświadczenie również przekłada się na bezpieczeństwo i efektywność pracy. Więcej na temat bezpiecznego użytkowania wózka widłowego, w tym pracy operatora widlaka, znajdziecie na stronie. Zapraszamy.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza