niedziela, 10 października 2021

Rejestracja przebiegu eksploatacji UTB

 

Rejestracja przebiegu eksploatacji UTB

Obowiązek prowadzenia rejestracji przebiegu urządzenia transportu bliskiego nakłada na pracodawcę § 7 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego:

 „§ 7. 2. Eksploatujący, oddzielnie dla każdego UTB, zakłada i przechowuje dziennik konserwacji prowadzony przez konserwującego, a także rejestruje przebieg eksploatacji UTB na podstawie wymagań zawartych w instrukcji eksploatacji.”

Zgodnie z rozporządzeniem dokumentację zawierającą rejestr przebiegu eksploatacji urządzenia należy prowadzić według zaleceń umieszczonych w instrukcji eksploatacji danej maszyny. Więcej wskazówek znajdziemy w dokumencie opracowanym przez UDT (opracowanie dostępne na stronie: https://www.udt.gov.pl/wazne/przewodnik-dla-utb, : Wytyczne UDT dotyczące rejestracji przebiegu eksploatacji UTB) 

Zalecenia UDT dotyczące dokumentacji przebiegu eksploatacji UTB

Jak możemy znaleźć na stronie UDT, dokumentacja przebiegu eksploatacji danego urządzenia transportu bliskiego powinna zawierać informacje, które odnotowywane są w księdze rewizyjnej urządzenia (w tym m.in. w dokumentach dotyczących przeprowadzonych napraw czy modernizacji), w dzienniku konserwacji (w którym znajdziemy informacje m.in. na temat przeglądów konserwacyjnych) oraz w rejestrze przebiegu eksploatacji UTB („bieżące informacje dotyczące intensywności i sposobu użytkowania UTB.”)

Jak zostało podkreślone w omawianej publikacji: „Rejestr eksploatacji może być prowadzony w dowolnej udokumentowanej formie zapewniającej czytelność, jednoznaczność, identyfikowalność i dostęp do historii zapisów”, a „Zebrane informacje powinny być wystarczające do określenia stopnia wykorzystania resursu w danym okresie eksploatacji, na podstawie porównania danych określających resurs UTB, dostarczonych przez producenta lub osobę kompetentną z danymi wynikającymi z rejestracji lub na ich podstawie obliczonymi.”

 W materiale opublikowanym na stronie:

 https://www.udt.gov.pl/images/Wytyczne_UDT_dotycz%C4%85ce_rejestracji_przebiegu_eksploatacji_UTB.pdf  [dostęp na dzień 10.10.2021]

 znajdziecie praktyczne przykłady wzbogacone komentarzem oraz przykładowe rejestry eksploatacji urządzenia.

Szkolenia na konserwatorów i operatorów urządzeń transportu bliskiego

Wszystkich, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje z zakresu obsługi lub konserwacji urządzeń transportu bliskiego (m.in. wózków widłowych, ładowarek teleskopowych, suwnic podestów, żurawi), zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową, dostępną na stronie: https://awans-bhp.pl/  Zapewniamy kompleksową organizację szkolenia oraz egzaminu kończącego kurs. Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz