środa, 2 listopada 2016

Jak wygląda egzamin na podesty ruchome?


Jak wygląda egzamin na podesty ruchome?


Nasi  kursanci, zapisujący się na szkolenie na operatorów podestów IP i II P , często zadają pytanie dotyczące przebiegu egzaminu UDT. Jak wygląda egzamin na podesty ruchome?
 
Dobre firmy szkoleniowe organizację państwowego egzaminu biorą na siebie.  Odbywa się on w miejscu organizowania kursu - w przypadu naszej firmy albo na naszej hali szkoleniowej w Łodzi, albo na terenie firmy klienta. Egzamin składa się z 2 części - teoretycznej i praktycznej, przy czym każda z części może trwac maksymalnie 1 godzinę. Zasady przeprowadzenia egzaminu na podesty ruchome nie różnią się niczym od ogólnych zasad przeprowadzania egzaminów osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego, które zostały dokładnie określone w dokumencie "Program sprawdzania kwalifikacji i certyfikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego oraz napełniających zbiorniki ciśnieniowe przenośne"
 
"6.3.2. Zasady dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminów obsługujących urządzenia transportu bliskiego 
6.3.2.1. Egzamin teoretyczny (ustny):
a. Czas trwania egzaminu teoretycznego: maksymalnie 1 godzina
b. Pytania egzaminacyjne podzielone są na zestawy. Kryterium podziału jest kategoria uprawnień (IW, IIW, IS, IIS, IŻ, IIŻ, IP, IIP, IU, IL, IWT, ID, IID, IK, IWJO, IIWJO, IIIWJO).
c. Podczas egzaminu członkowie komisji zadają egzaminowanemu 5 pytań, w tym 2 ogólne i 3 dla danego rodzaju i zakresu kwalifikacji.
d. Wynik egzaminu jest pozytywny, jeżeli kandydat odpowie prawidłowo na minimum 1 pytanie w części ogólnej i 2 pytania w danej kategorii uprawnień.
6.3.2.2. Egzamin praktyczny
a. Czas trwania egzaminu praktycznego: maksymalnie 1 godzina
b. Podczas egzaminu praktycznego członkowie komisji określają egzaminowanemu zadanie praktyczne do wykonania.
c. Wynik egzaminu jest pozytywny, jeżeli egzaminowany wykona wszystkie czynności obsługi prawidłowo.
 6.4. Wynik egzaminu kwalifikacyjnego
6.4.1. Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny łącznej egzaminu teoretycznego i praktycznego, a wynik przekazywany jest kandydatowi w terminie do 14 dni od dnia jego przeprowadzenia.
6.4.2. Negatywny wynik egzaminu teoretycznego, który jest zdawany jako pierwszy jest równoznaczny z negatywnym wynikiem całego egzaminu; kandydat nie jest dopuszczony do egzaminu praktycznego.
6.4.3. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu kandydat może ubiegać się o ponowne sprawdzenie kwalifikacji / certyfikację. "
 
W przypadku pytań, zachęcamy do dyskusji na blogu, albo do kontaktu z naszymi instruktorami.

Awans B.H.P
HALA SZKOLENIOWA: 91-341 Łódź, Brukowa 23
telefon stacjonarny:  42 307 -10 - 09
Telefony komórkowe: 737 466 887 , 737 466 886 ,  737 466 997
 
E-mail: awansbhp@awans-bhp.com


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza