niedziela, 8 lipca 2018

Zasady bhp dotyczące użytkowania butli gazowych


Użytkowanie butli gazowych w wózkach widłowych - zasady bhp


Jednym z rodzajów wózków widłowych są wózki z silnikami spalinowymi zasilanymi gazem z butli. Konserwator przystępujący do czynności konserwacyjnych w takich wózkach musi bezwzględnie znać i unikać zagrożeń związanych ze stosowaniem gazu płynnego bądź ziemnego. Zasady bhp dotyczące użytkowania butli gazowych


Do podstawowych zasad bhp, które należy przestrzegać w trakcie użytkowania butli gazowych, należą:

Ø  przechowywanie butli gazowych:

o    butle gazowe należy przechowywać w pozycji stojącej w pomieszczeniach dobrze wentylowanych;

o    nie można przechowywać butli z gazem płynnym i z gazem ziemnym w jednym pomieszczeniu;

o   wentylacja pomieszczenia na butle z gazem płynnym - dopływ powietrza pod stropem, wypływ przy posadce;

o   wentylacja pomieszczenia na butle z gazem ziemnym - wyprowadzanie powietrza pod stropem, doprowadzenie nad posadzką;

Ø  butle gazowe muszą znajdować się z dala od źródeł ciepła, należy chronić je przed nasłonecznianiem;

Ø  zabronione jest rzucanie butlą gazową, uderzanie w nią przedmiotami;

Ø  tabliczki znamionowe i inne oznaczenia na butli nie mogą być uszkodzone, muszą być czytelne;

Ø  należy zwrócić uwagę, aby chronić zawór butli przed uszkodzeniami kołpakiem ochronnym;

Ø  napełnianie butli gazowych:

o   butle na gaz płynny - tylko do granic ich znamionowej pojemności;

o   butle na gaz ziemny - do wartości ustalonego ciśnienia roboczego;

Ø  wymiana butli w wózkach widłowych - możliwa jedynie przez osoby przeszkolone i ze stosownymi uprawnieniami;

Ø  wymiany butli należy dokonywać w pomieszczeniach do tego przystosowanych - z odpowiednią wentylacją;

Ø  należy chronić instalację gazową przed mechanicznymi uszkodzeniami;

Ø  koniecznie należy sprawdzać szczelność instalacji - pianą mydlaną lub specjalnymi przyrządami.

Materiał opracowany na podstawie książki "Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia" Mieczysław Chimiak, Wydawnictwo KaBe, Krosno 2006


Kurs dla konserwatorów wózków widłowych


Osoby zainteresowane szkoleniem dla konserwatorów wózków widłowych zapraszamy na szkolenie "Konserwator wózków widłowych i ładowarek teleskopowych". Kurs zakończony jest egzaminem UDT, dzięki któremu można zdobyć uprawnienia konserwatora wózków jezdniowych ważne na terenie całej Polski.  Szczegóły szkolenia znajdują się pod linkiem. Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz